คัดนักเรียนจัดกิจกรรมคิกออฟฉีดไฟเซอร์รอจัดสรรล็อตใหญ่ให้ทุกแห่งเดือนพ.ย.นี้

คัดนักเรียนจัดกิจกรรมคิกออฟฉีดไฟเซอร์รอจัดสรรล็อตใหญ่ให้ทุกแห่งเดือนพ.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งขณะนี้มีความประสงค์ขอฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 68 จากยอดนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (4 ต.ค. 64) ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ เข้าร่วม

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวางแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี กำหนดเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี จำนวน 138,623 คน ประสงค์ฉีดวัคซีนโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 94,746 คน คิดเป็นร้อยละ 68.35 ของนักเรียน โดยเริ่มทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันนี้ จำนวน 104 คน ทั้งนี้ทางกรมควบคุมโรคจะได้จัดสรรวัคชีน รอบที่ 2 ให้แต่ละจังหวัด ภายในเดือนตุลาคมและคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ให้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดที่ประสงค์ฉีดวัคซีนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งขณะนี้มีความต้องการฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 68 และคาดว่าจะสามารถเพิ่มได้ถึงร้อยละ 70 จนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับฉีดให้นักเรียน นักศึกษา จำนวน 42,060 โดส โดยได้จัดสรรวัคซีนกระจายตามโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอ จำนวน 25 แห่ง แห่งละ 720 โดส ยกเว้นโรงพยาบาลนครพิงค์ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 24,780 โดส ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละอำเภอจะได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ส่วนอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาประสงค์จะฉีดวัคซีนจำนวนมาก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จะพิจารณาความพร้อมของหน่วยฉีดวัคชีน รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้