คนไทยที่ทำงานฝั่งท่าขี้เหล็ก 107 คนกลับไทยเข้ากักตัวตรวจเชื้อ

คนไทยที่ทำงานฝั่งท่าขี้เหล็ก 107 คนกลับไทยเข้ากักตัวตรวจเชื้อ

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับตัวคนไทยกลับจากเมียนมา จำนวน 107 คน คงเหลือในฝั่งเมียนมาอีก 37 คน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการรับตัวคนไทยซึ่งเดินทางกลับจากประเทศเมียนมา จำนวน 107 คน (ช31, ญ73 เด็ก 3 ) บริเวณสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ ๒ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผลจากการประสานงานผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) เพื่อช่วยเหลือคนไทยในเมียนมา สรุปรายละเอียดดังนี้ โดยยอดลงทะเบียนขอเข้าประเทศผ่าน TBC จำนวน 236 คน

สำหรับยอดจำนวนคนไทยที่เดินทางเข้ามาผ่านระบบรตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 จำนวน 92 คน เเละวันที่ 11 ธันวาคม 2563 จำนวน 107 คน รวมทั้งสิ้น 199 คน ทั้งนี้คงเหลือคนไทยที่ประเทศเมียนมา จำนวน 37 คน
ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง สอบสวนโรค และจะถูกส่งตัวไปกักกันในสถานกักกันตัวของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อไป

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้