คนเชียงใหม่ 1.13 ล้านคนต้องการวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

คนเชียงใหม่ 1.13 ล้านคนต้องการวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมยืนยันวัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัย

วันนี้ (11 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ที่มีเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน รวมถึงกระบวนการจัดส่งวัคซีนของแต่ละบริษัททำให้การจัดสรรวัคซีนของประเทศไทยต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อบริหารจัดการวัคซีนให้มีปริมาณเพียงพอที่จะบริการผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนไว้ตามที่กำหนด โดยวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับนั้น ทางส่วนกลางจะมีการจัดสรรมาอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่กระทรวงได้รับด้วย

ในขณะนี้ มีการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว จำนวน 1,113,058 คน มีผู้ต้องการฉีดวัคซีนประมาณ 60% อีกส่วนหนึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ มาร่วมกันฉีดวัคซีนให้มากๆ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า วัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงได้

สำหรับการลงทะเบียนการจองคิวฉีดวัคซีนนั้น ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองแล้วกว่า 190,000 ราย โดยเป็นการจองผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” จำนวน 76,690 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนที่เหลือเป็นการจองผ่านกลุ่มของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีก จำนวน 120,599 ราย ซึ่งคาดว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนที่จองการฉีดวัคซีนไว้ทุกช่องทางแล้ว คาดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ จะมีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนได้ครบทั้งหมด
แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับเปลี่ยนการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์ได้ ดังนั้น ในส่วนของการจองที่นอกเหนือจากระบบ “หมอพร้อม” ทั้งการจองผ่าน เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” หรือการจองผ่านกลุ่ม อสม.และเจ้าหน้าที่สาธาณรณสุข จะเป็นการจองคิวการฉีดวัคซีนเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดวัน เวลา หรือสถานที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากทางจังหวัดจะต้องได้รับจำนวนวัคซีนที่แน่ชัดก่อน ถึงจะมีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ซึ่งจะได้มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 นั้น ได้รับแจ้งจากส่วนกลางว่า บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) ไม่สามารถจัดส่งวัคซีนได้ทันในห้วงเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้นในระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 จะเป็นการฉีดวัคซีนให้เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เท่านั้น ส่วนผู้ที่ได้รับคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) ในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 นั้น หากยืนยันประสงค์จะฉีดเหมือนเดิม ขอให้ติดต่อสถานพยาบาลเพื่อรับคิวฉีดจากสถานพยาบาลที่จองคิวไว้ โดยทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือ SMS เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อนุมัติฉีดวัคซีนซิโนแวค ให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ ซึ่งก็มีความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ ดังนั้นผู้ที่ได้รับคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) ในระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 สามารถเปลี่ยนไปรับการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ได้ โดยไม่ต้องรอคิวใหม่

ในส่วนของการจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” นั้น จะมีการจัดสรรวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะเป็นไปตามลักษณะความเสี่ยงของพื้นที่ เช่น มีพื้นที่ที่ระบาด เป็นพื้นที่ที่มีการอาศัยกันอย่างแออัด หรือจัดสรรตามเงื่อนไขความเสี่ยงของอาชีพ ทั้งในกลุ่มอาชีพที่ให้บริการและพบปะประชาชนจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการจัดสรรวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับในแต่ละรอบ โดยทางศูนย์บัญชาการบริหารการวัคซีนฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการดำเนินการจัดสรรให้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เพื่อป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ให้พ้นจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยต่อไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้