คณาจารย์และนักศึกษา ม.เคลมสัน สหรัฐฯจับมือสถาบันพลศึกษาฯเชียงใหม่ นำประสบการณ์ตรงมาฝึกสอนกีฬาประยุกต์แก่ผู้พิการ

คณาจารย์และนักศึกษา ม.เคลมสัน สหรัฐฯจับมือสถาบันพลศึกษาฯเชียงใหม่ นำประสบการณ์ตรงมาฝึกสอนกีฬาประยุกต์แก่ผู้พิการ

คณาจารย์และนักศึกษา ม.เคลมสัน สหรัฐฯจับมือสถาบันพลศึกษาฯเชียงใหม่ นำประสบการณ์ตรงมาฝึกสอนกีฬาประยุกต์แก่ผู้พิการ เพื่อส่งเสริมนันทนาการที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ที่สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ นายนาธาน ออสติน รักษาการกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาประยุกต์แก่คนพิการ ส่งเสริมนันทนาการเพื่อคนทุกคน ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคลมสัน สหรัฐอเมริกา นำโดยดร.จัสมิน ทาวน์เซนด์ ได้ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการกีฬาประยุกต์แก่ผู้พิการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาวิชาพลศึกษามากกว่า 40 คน ได้รับประสบการณ์โดยตรงในการนำกีฬาประเภทนี้มาปรับใช้กับผู้พิการ

สำหรับโครงการกีฬาประยุกต์แก่คนพิการ ส่งเสริมนันทนาการเพื่อคนทุกคนมีระยะเวลาโครงการ 6 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วยการสอนการโค้ชฟุตบอล วีลแชร์ เทนนิส ว่ายน้ำ และโกลบอล ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมที่ออกแบบให้สำหรับนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โครงการนี้จัดขึ้นโดยร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมความสามารถแห่งชาติของสหรัฐฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนผ่านข้อตกลงความร่วมมือด้านการกีฬานานาชาติของแผนกกีฬาเพื่อการทูต ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ฝึกสอนกีฬาประยุกต์แก่ผู้พิการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเคลมสัน ได้จัดโครงการนี้เพื่อพัฒนากีฬาประยุกต์แก่ผู้พิการในประเทศ และเพื่อส่งเสริมนันทนาการที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากการถ่ายทอดทักษะด้านการฝึกสอนแล้ว โครงการยังช่วยให้ผู้ฝึกสอนได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้พิการ เพื่อขยายความตระหนักรู้ถึงศักยภาพของพวกเขา

นอกจากนั้น ดร.ทาวน์เชนด์ยังได้จัดบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับหลักสูตรกีฬาประยุกต์แก่คนพิการ ให้กับคณาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนี้แก่นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งช่วงสุดท้ายของโครงการ ผู้ฝึกสอนชาวไทยจะได้ใช้ความรู้ของพวกเขาได้รับมาในการทดลองฝึกสอนเยาวชนเกือบ 50 คนที่เป็นผู้พิการจากโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ยังมีเยาวชนชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้พิการจำนวน 12 คนและผู้ดูแล 4 คนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกลุ่มกับเยาวชนไทยในการดำเนินโครงการนี้ และเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อนเยาวชนด้วยกัน.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้