คณะทำงานกองทัพบกติดตามงานแก้ไขไฟป่าหมอกควัน เผย 9 จังหวัดจับผู้ฝ่าฝืน 27 คดีเชียงใหม่มากที่สุด 22 คดี

คณะทำงานกองทัพบกติดตามงานแก้ไขไฟป่าหมอกควัน เผย 9 จังหวัดจับผู้ฝ่าฝืน 27 คดีเชียงใหม่มากที่สุด 22 คดี

หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานด้านกิจการพลเรือน โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านศูนย์ควบคุมสถานการณ์ฯเผย 9 จังหวัดจับกุมผู้ฝ่าฝืนเผาได้ 27 คดี เชียงใหม่จับได้มากสุด 22 คดี


พล.อ.ธเณศ กาลพฤกษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบกพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามงานด้านกิจการพลเรือน โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 จว.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก กล่าวว่า งานกิจการพลเรือนเป็นงานที่ครอบคลุมการสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหาร ตำรวจและพลเรือนในเรื่องภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ที่จะต้องร่วมมือกันในทุกๆด้าน ทั้งนี้การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการมารับรู้รับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับ ตลอดจนภารกิจที่จะต้องนำไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ภาระกิจนั้นสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือมีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ที่ผ่านมากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าได้ระบุตำบลเสี่ยง 255 ตำบล 90 อำเภอ ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า จำนวน 15,764 คน มีการสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและการชะล้างฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สะสมโดยใช้รถฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 122 คัน รวม 1,039 เที่ยว รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ไฟป่าร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน 27 คดี พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 22 คดี และจังหวัดลำปาง 5 คดี

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้