คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมWinter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว”แนะนำการใช้เทคโนฯรักษาฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมWinter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว”แนะนำการใช้เทคโนฯรักษาฟัน

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการ Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” ชี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาฟันอย่างแพร่หลาย

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 ที่โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด จัดประชุมวิชาการ Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์  ชัยจรีนนท์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ทันตแพทย์ได้พัฒนาการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถปรับการรักษาให้เข้ากับสภาพที่ต่างไปของคนไข้ โดยการรักษามีระดับความยากง่ายต่างกันไปตามสภาพช่องปากของผู้ป่วย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทางทันตกรรมรวมถึงทันตวัสดุมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้แพทย์ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ จึงต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ดี และนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้วางแผนในการรักษาผู้ป่วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง กล่าวว่า ในระดับอาเซียนนั้นประเทศไทยนับเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านงานทันตแพทยศาสตร์​ นอกจากนี้หลักสูตรทันตแพทย์เรายังสอนให้มองภาพการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม การรักษาที่วิเคราะห์ทั้งระบบของร่างกายทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงาน ยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้จำนวน 5 ท่านได้แก่ ผศ.ทพ.ศุภชัย  สุพรรณกุล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.ทพ.ปริญญา  อมรเศรษฐชัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์  ชัยจรีนนท์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์ คลินิกเอกชน และ ทพ.ธิติ ศิริไกร คลินิกเอกชน ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมีทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้