คณะก่อการล้านนาใหม่ ร่วมเรียกร้องรัฐหยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

คณะก่อการล้านนาใหม่ ร่วมเรียกร้องรัฐหยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / คณะก่อการล้านนาใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ เรียกร้องรัฐหยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน พร้อมชูดอกทานตะวันแสดงศรัทธา ต่อเพื่อนที่กำลังต่อสู้กับความยุติธรรม- เพื่อนที่ถูกขัง ยืนยันยังสนับสนุน 3 ข้อเสนอเดิม เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 ม.ค 2566 ที่ห้องประชุมอินทนิล Green Nimman CMU Residence and Uniserve คณะก่อการล้านนาใหม่ และภาคีเครือข่าย ได้ออกแถลงการณ์ และถือดอกทานตะวัน สัญลักษณ์ของความงดงามที่แข็งแกร่ง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ใจความสำคัญคือคณะก่อการล้านนาใหม่ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ เชื่อว่าการถูกละเมิดสิทธิ์เกิดจากสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง จึงหวังว่าจะเห็นสังคมไทยที่มีสิทธิ์เสรีภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเกิดที่ไหน ชาติเชื้อใด เพศสภาพใด ศาสนาใด เพราะเราล้วนเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในตอนท้าย คณะก่อการล้านนาใหม่และภาคีเครือข่าย ได้ส่งความหวัง และความศรัทธา ไปถึงตะวัน แบม และเพื่อนทุกคนที่กำลังต่อสู้กับความอยุติธรรม รวมทั้งเพื่อนทุกคนที่อยู่ในกรุงขัง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อเสนอ 3 ข้อ คือ
1.ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออก เป็นอิสระจากอำนาจนำ และผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี
2.ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการแสดงออกทางการเมือง
3.พรรคการเมืองทุกพรรค ต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้