ขุดลอกคลองแม่ข่าพื้นที่ต้นแบบ เผยระยะทาง 5.5 กม.ผ่านเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ขุดลอกคลองแม่ข่าพื้นที่ต้นแบบ เผยระยะทาง 5.5 กม.ผ่านเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ

เสนาธิการสนง.พัฒนาภาค 3 ชี้โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นแรงขับเคลื่อนขุดลอกคลองแม่ข่าพื้นที่ต้นแบบ เผยระยะทาง 5.5 กม.ผ่านเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ คาดระยะทางที่เหลืออยู่ในช่วงทต.ป่าแดดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนส.ค.นี้

วันที่ 3 ก.ค.61 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แถลงความคืบหน้าโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าว่า ตามที่พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการและติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ.1839 มีแหล่งต้นน้ำมาจากลำห้วยธรรมชาติของเทือกเขาดอยสุเทพ-ปุย โดยคลองแม่ข่ามีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอคืออ.แม่ริม เมืองและหางดง โดยสภาพปัจจุบันของคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการทหารสูงสุด ในการขุดลอกและปรับปรุงพื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ให้การสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอรับการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลจากกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า และได้ทำการเข้าสำรวจพื้นที่พบว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องทำการขุดลอกคลองแม่ข่า

โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 ช่วงๆ แรกกิโลเมตรที่ 0-000-5+500ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปีในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการดำเนินการสำนักงานพัฒนาภาค 3ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างโดยมีกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,500 เมตร

ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 5+500-8+250 เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปีถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 8+250-10+200 เป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปางถึงถนนมหิกลอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการโดยใช้งบของกองบัญชาการกองทัพไทย

และช่วงที่ 4 กิโลเมตรที่ 10-200-14+00 ระยะทาง 3,800 เมตรตั้งแต่ถนนมหิดลถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด การดำเนินการของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล เทศบาลตำบลป่าแดดให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 เป็นระยะทาง 5.5 กิโลเมตร

เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 กล่าวอีกว่า สำหรับคลองแม่ข่านั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ให้รวมพลังจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟู เป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคลองธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค 3 เองภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจพิเศษที่ผบ.สส.เห็นความสำคัญและให้ทางหน่วยงานมาช่วยขับเคลื่อน โดยระยะทางที่รับผิดชอบดำเนินการ 10.2 กิโลเมตรนั้นจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.-ส.ค.นี้ จากที่ได้เริ่มทำการสำรวจเมื่อเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว และได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

“ต้องยอมรับว่าคลองแม่ข่ามีการบุกรุกถึง 141 ราย และได้มีการเจรจากับผู้บุกรุกและย้ายออกไปหมดแล้ว เหตุที่คลองแม่ข่ามีปัญหาเน่าเสียและคับแคบส่วนหนึ่งก็มีการทิ้งเครื่องกีดขวางลงลำน้ำ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลโดยที่ไม่ได้มีการจัดระบบหรือบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่แรก โดยเฉพาะของเสียมีการทิ้งลงคลองแม่ข่าเฉลี่ยคนละ 2 ลิตรต่อคนต่อวัน อีกทั้งน้ำดีที่จะเข้ามาเติมคลองแม่ข่าได้ถูกเบี่ยงไปใช้ในเส้นทางอื่น ตอนนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ขับเคลื่อนโดยร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ มทบ.33และทุกภาคส่วนในการบูรณาการโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือให้คลองแม่ข่ามีสภาพเป็นคลองและมีคุณภาพน้ำที่ดี เป็ยชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ต่อไป.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้