ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ขนสินค้าทั้งข้าว ไข่ไก่ นม ผัก ผลไม้ออกมาจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ขนสินค้าทั้งข้าว ไข่ไก่ นม ผัก ผลไม้ออกมาจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ขนสินค้าทั้งข้าว ไข่ไก่ นม ผัก ผลไม้ออกมาจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม  โดยเชียงใหม่สหกรณ์ที่เปิดจำหน่ายได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง,สหกรณ์การเกษตรพร้าว,และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ส่วนที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ (ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรภาคเหนือ)จำหน่ายพืช ผัก ผลไม้

นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังเครือข่ายสหกรณ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า ทั้ง ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ ให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่ยุติธรรมให้กับประชาชน หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศ พ.ร.ก ฉุกเฉิน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งกำลังระบาดในขณะนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดราคาสินค้า ไม่ให้อาศัยช่วงเวลานี้ในการขึ้นราคาสินค้า จึงประสานสหกรณ์ในพื้นที่ให้กำหนดราคาขายที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสหกรณ์ที่เปิดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อผู้บริโภค อาทิ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จำหน่ายข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 45 กก. ราคา 1,500 บาท ข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 5 กก. ราคา 170 บาท ข้าวหอมมะลิ 45 กก. ราคา 1,650 บาท ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 195 ราคา 195 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 311296 สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จำหน่ายข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 10 กก. ราคา 400 บาท ขนาด
5 กก. ราคา 220 บาท ขนาด 2 กก. ราคา 90 บาท ขนาด 1 กก. ราคา 50 บาท ข้าวหอมมะลิ 5 % ขนาด 5 กก. ราคา 210 บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% ขนาด 1 กก. ราคา 55 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 475237 สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด จำหน่ายข้าวหอมมะลิเก่าเบอร์ 1 คัดพิเศษ 44 กก. ราคา 1,700 บาท ข้าวมะลิเก่า 10% 45 กก. ราคา 1,600 บาท ข้าวมะลิใหม่ 15 กก. ราคา 590 บาท ข้าวมะลิเก่า คัดพิเศษ 5 กก. ราคา 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 453021
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จำหน่ายไข่ไก่คุณภาพ ขนาด เบอร์ 0 ราคา 111 บาท ต่อ แผง (30 ฟอง) ขนาด เบอร์ 1 ราคา 102 ต่อแผง ขนาด เบอร์ 2 ราคา 96 บาท ต่อแผง ขนาดเบอร์ 3 ราคา 90 บาท ต่อแผง ขนาดเบอร์ 4 ราคา 87 บาท ต่อแผงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 022372

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จำหน่ายนม UHT ลังละ 288 บาท แพ็คละ 48 บาท (ทุกรส) นมถุงพาสเจอร์ไรส์ ราคาถุงละ 7 บาท นมพาสเจอร์ไรส์ ราคาขวดละ 25 บาท ไอศกรีม จำหน่ายถ้วยละ 12 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 963200

ทั้งนี้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ (ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรภาคเหนือ) เปิดจุดจำหน่ายสินค้า ทั้งข้าวสาร ผัก ผลไม้ เช่น กะหล่ำปลี พริก แตงกวา ฝักทอง มะเขือเทศ ข้าวโพด เป็นสินค้าปลอดภัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน สอบถามรายละเอียดได้ที่ (053) 112900
ทั้งนี้สหกรณ์มีสินค้าพร้อมจำหน่ายและเพียงพอต่อความต้องการ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง สามารถหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยไม่ต้องเดินทางไกล และยังได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรมอีกด้วย.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้