ขนส่งจะเริ่มออกตรวจสอบวัดควันดำทั้งถนนสายหลัก และสายรอง หากพบค่าควันดำเกิน 30% ติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้และให้เจ้าของรถแก้ไข

ขนส่งจะเริ่มออกตรวจสอบวัดควันดำทั้งถนนสายหลัก และสายรอง หากพบค่าควันดำเกิน 30% ติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้และให้เจ้าของรถแก้ไข

- in headline, จับกระแสสังคม

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ แจงหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะติดสัญลักษณ์ห้ามใช้ และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขทันที

วันนี้ (7 ม.ค. 66) นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียใหม่ ถึงการดำเนินการตรวจจับรถควันดำ เพื่อควบคุมมลพิษจากยานพาหนะในเขตเมือง และร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

โดยขณะนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควันดำรถ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องบนถนนสายหลักและสายรอง บริเวณจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ และสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะติดสัญลักษณ์ห้ามใช้ และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขทันที

ขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังเข้มงวดกับการตรวจสภาพรถ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สาขาอำเภอฝาง สาขาอำเภอแม่แตง และสาขาอำเภอจอมทอง รวมถึงมีการตรวจสอบยานพาหนะของหน่วยงานราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์ราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ. ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถทุกคันที่เข้ารับการตรวจสภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากพบเห็นรถสาธารณะทุกประเภทที่ปล่อยควันดำ สามารถแจ้งรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานขนส่งตังหวัดเชียงใหม่ หรือทาง Facebook สำนักงานจนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้