พระเมรุมาศจำลองลำพูนเสร็จ100%เหลือแต่งบริเวณ-สร้างที่เผาดอกไม้จันทน์

พระเมรุมาศจำลองลำพูนเสร็จ100%เหลือแต่งบริเวณ-สร้างที่เผาดอกไม้จันทน์

- in headline, จับกระแสสังคม

ลำพูน (10 ต.ค.60) / พ่อเมืองจามเทวี ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัด พบเสร็จ 100% แล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยดอกดาวเรือง ให้สวยงามสมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายภิญโญ เพชรสลับสี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่ใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระเมรุมาศจำลอง ที่ อบจ.ลำพูน ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาองค์พระเมรุมาศจำลองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4.30 X 4.30 เมตร มีชั้นเชิงกร 7 ชั้น ส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐาน พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ( ฉัตรทอง 9 ชั้น ) มีความสูงเท่ากับตึก 7 ชั้น ขณะนี้การก่อสร้างและตกแต่งภายในได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติสำหรับการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์นั้น จะก่อสร้างใกล้กับพระเมรุมาศจำลอง และเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ส่วนการตกแต่งบริเวณสถานที่ประกอบพิธี ทางผู้ว่าฯ ได้ไปดูดอกดาวเรืองที่กำลังผลิดอกเหลืองบานสะพรั่งกว่า 6 0,000 ต้น ที่จะใช้ประดับโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยสั่งให้เพิ่มดอกดาวเรืองให้เต็มพื้นที่ เพื่อให้สวยงามและสมพระเกียรติและในวันจันทร์ ที่ 16 ต.ค.นี้ เวลา 08.00 น. จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ให้การพิธีประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ที่จะจัดขึ้นพร้อมกับทั่วประเทศในวันที่ 26 ต.ค. นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้