กิจกรรมดีเพื่อร่วมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดีเพื่อร่วมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม

Think on earth 2018 @ อินทนนท์ by Northernart ap plus solution.
กิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมสังคม รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหาร บริษัท Northernart  นำบุคลากรร่วมกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า, เครื่องเป่าใบไม้สำหรับ
ทำแนวกันไฟ น้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ด้านการอนุรักษ์รวมถึงการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บ สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ลำห้วยแม่กลาง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) โดยมีนายรุ่ง  หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
รับมอบอุปกรณ์ และดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้