กำหนดซ้อมแผนเสมือนจริงรองรับงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ทั้งจราจร/แพทย์/งานรักษาความสะอาด 21 ต.ค.ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมใหญ่ 24 ต.ค.นี้

กำหนดซ้อมแผนเสมือนจริงรองรับงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ทั้งจราจร/แพทย์/งานรักษาความสะอาด 21 ต.ค.ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมใหญ่ 24 ต.ค.นี้

- in headline, จับกระแสสังคม

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดวันซ้อมเสมือนจริงหลายภาคส่วนในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ขณะที่งานจราจรซ้อมปิดเส้นทางและการจราจร 21 ต.ค.พร้อมกับฝ่ายรักษาความสะอาดจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ด้านขนส่งแนะประชาชนที่จะมาร่วมงานจอดรถ 3 จุดใหญ่ทั้งสนามฯ700 ปี/นวมินทร์ฯและที่จัดงานฤดูหนาว ส่วนงานแพทย์และพยาบาลพร้อมตั้งหน่วยตั้งแต่ 21 ต.ค.เป็นต้นไปบุคลากรพร้อมเครื่องมือครบทีม

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4  อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง การจัดการจราจร ด้านขนส่ง การประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สีเหลืองและดอกดาวเรือง การเตรียมด้านฝ่ายรักษาพยาบาล ในวันพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ คงเหลือการตกแต่งสถานที่เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ปิดและห้ามประชาชนเข้าชม ประชาชนสามารถมาชมและดูในห้วงของการตกแต่ง และถ่ายภาพได้ คาดว่าภายใน 2 วันนี้จะทำการตกแต่งสถานที่เรียบร้อยทั้งหมด และขณะนี้กำลังจะดำเนินการปรับเปลี่ยนราวบันไดขึ้นพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งส่วนกลางได้ให้ปรับจากเดิมให้เป็นไม้อัด

สำหรับการก่อสร้างพระจิตตกาธาน คาดว่าภายในเที่ยงคืนของวันนี้จะเสร็จสมบูรณ์ 100% ในส่วนของอำเภอต่างๆ ทางสำนักงานโยธาฯก็เป็นผู้ออกแบบเช่นเดียวกัน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

ขณะที่อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์ ม.แม่โจ้ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่โดยรอบบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำดอกดาวเรืองจากอำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 60,000 ต้น ปลูกลงในกระบะไม้ไผ่ ขนาด 1.5 x 5 เมตร บริเวณสถานที่โดยรอบ

นอกจากนั้น จะจัดตกแต่งสวนหย่อมด้วยไม้ดอกไม้ประดับอื่นที่เน้นสีเหลือง ขาว และโทนสีบูล จำนวน 15,000 ต้น บนพื้นที่อีก 600 ตารางเมตร ซึ่งจะนำนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณวันละ 80 คน ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 – 22 ตุลาคม พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นดอกดาวเรืองและไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 ตุลาคม 2560

พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในคืนวันที่ 25 ตุลาคม จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่แยกหนองฮ่อไปจนถึงจุดกลับรถใกล้ๆ กับโรงแรมกรีนเลค เนื่องจากจะมีการตั้งจุดให้บริการโรงทาน ซึ่งจะมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับโรงทานจะปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หรืออาจจะปิดไปจนถึงแยกสนามกีฬา 700 ปี เนื่องจากการจัดเตรียมสถานที่สำหรับโรงทานอาจสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้ใช้ทาง

นอกจากนี้จะมีการจัดให้การเดินรถทางเดียวในถนนปกติที่เคยสวนทางกันได้ในบางสาย ในวันที่ 26 ตุลาคม จะมีการจัดการจราจรเดินรถทางเดียว โดยแบ่งเป็น 4 สาย สายที่ 1 ถนนจากแยกหนองฮ่อ จะให้เดินรถทางเดียวไปทางแยกผาเมือง หรือสามแยกตัดถนนโชตนาผ่าน สภ.ช้างเผือก  สายที่ 2 ถนนสมโภช 700 ปี จากแยกศาลจังหวัดด้านถนนโชตนามาทางแยกสนามกีฬา 700 ปี ให้วิ่งรถทางเดียวทั้ง 4ช่องทางจราจร สายที่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทานให้เดินรถทางเดียวจากแยกจุดกลับรถโรงเรียนนวมินทร์ฯ ให้เดินรถออกไปทางแยกกองพันพัฒนา และสายที่ 4 ถนนหน้าโรงเรียนนวมินทร์ฯ ด้านในจะให้วิ่งรถทางเดียวจากแยกสรรพาวุธ (ศาลอุทธรณ์ ภาค 5) เข้ามาโรงเรียนนวมินทร์

ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ กล่าวอีกว่า ได้กำหนดวันซักซ้อมปิดกั้นการจราจรและการเปิดให้เดินรถทางเดียวเสมือนวันจริง ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ช่วงเวลา 10.00 – 14.00 น. โดยจะมีการซักซ้อมร่วมกับผู้ขับขี่รถสาธารณะต่างๆ ที่จะรับส่งประชาชน รวมถึงยานพาหนะที่จะต้องเข้าออกบริเวณพิธีฯ อาทิ รถรับนักแสดง รถโรงทาน รถพยาบาล รถฉุกเฉิน เป็นต้น ตลอดจน รถหัวหน้าส่วนราชการที่จะเข้ามาจอดตามจุดจอดและจุดรับ-ส่งต่างๆ จำนวน 282 คัน ซึ่งจะทำให้เข้าใจตรงกัน และสามารถนำปัญหาอุปสรรคมาปรับแก้ไข

และในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนพิธีจริง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. โดยจะมีการซักซ้อมความเข้าใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ซึ่งในวันนี้ (17 ต.ค.60) จะเริ่มติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีฯ เส้นทางไปยังจุดจอดรถและจุดที่รถสาธารณะที่จะไปรับส่ง แล้วเมื่อใกล้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ก็จะทยอยติดตั้งป้ายห้ามจอด ป้ายกำหนดทิศทางเดินรถต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับความสะดวกมากที่สุด

ด้านนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานที่จอดรถประชาชนที่จะมาร่วมพิธี ได้แบ่งไว้ 15 จุด แต่อยากจะให้ประชาชนที่มาร่วมงานนำรถมาจอดใน 3 จุดใหญ่ๆ คือที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งจอดได้ 1,500 คัน จุดนี้มีรถรางบริการ 30 คันนำประชาชนไปส่งที่ประตู 1 และจุดที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จอดได้ 450 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ จำนวน 50 คัน จุดที่ 3 ลานจัดงานฤดูหนาว จอดได้ 600 คัน จุดนี้ไม่รถบริการต้องเดินเท้าเข้าสู่บริเวณพิธีได้

ส่วนจุดจอดรถอื่นๆ เช่นจุดที่ 4 เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จอดได้ 3,000 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ จำนวน 30 คัน จุดที่ 5 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จอดได้ 300 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ จำนวน 30 คัน จุดที่ 6 ลานประเสริฐแลนด์ จอดได้ 100 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ 20 คัน จุดที่ 7 หอศิลปวัฒนธรรม มช. จอดได้ 100 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน 20 คัน จุดที่ 8 ไร่ฟอร์ด มช. จอดรถได้ 300 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ จำนวน 20 คัน จุดที่ 9 ที่ทำการแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถโดยสารปรับอากาศบริการรับส่งฟรี 3 คัน

จุดที่ 10 ที่ทำการแขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถโดยสารปรับอากาศบริการรับส่งฟรี จำนวน 3 คัน จุดที่ 11 หอประชุม มช.จอดได้ 100 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ จำนวน 20 คน จุดที่ 12 ศูนย์ศิลปาชีพฯ จอดได้ 100 คัน มีรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน 20 คัน จุดที่ 13 ทีทำการแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถโดยสารปรับอากาศบริการรับส่งฟรี จำนวน 3 คัน จุดที่ 14 ที่ทำการแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถโดยสารปรับอากาศบริการรับส่งฟรี จำนวน 3 คัน และจุดที่ 15 เซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ จอดได้ 2,000 คัน จัดรถสี่ล้อแดงบริการ จำนวน 30 คัน นอกจากนี้จะมีรถไฟฟ้าอีก 10 คัน บริการรับส่งผู้สูงอายุจากศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงหใม่ไปบริเวณหน้างานพระราชพิธี

ส่วนทางด้านนางพนิดา จอมจันทร์ยอง รักษาการแทน ผอ.กองกลาง มช. กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการนั้น ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษามาร่วมในวันพระราชพิธีจำนวน 2,000 คน และการจัดนิทรรศการ ได้เน้นเนื้อหาพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอร้อยเรียงเนื้อเรื่องตั้งแต่พระราชประวัติ พระอัจฉริยะภาพ พระเกียรติคุณ ความห่วงใยที่มีต่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหน้าที่ “พ่อของแผ่นดิน” ที่สะท้อนจากพระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ ไปจนถึงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอทั้งรูปแบบโปสเตอร์ แสดงในอาคารและภายนอกอาคาร มีเนื้อหาด้านการพัฒนาแห่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านคมนาคมและการสื่อสาร ด้านพระราชประวัติและพระเกียรติคุณ โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมชมนิทรรศการ สานต่อพระราชปณิธานเพื่อถวายความอาลัยครั้งยิ่งใหญ่

ส่วนทางด้านนายแพทย์ธรณี กายี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข และในส่วนของอำเภออื่นๆ อีก 24 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งกองอำนวยการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุ จำนวน 1 จุด ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ และมีเตียงรักษาพยาบาล สังเกตอาการจำนวน 30 เตียง พร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เสมือนห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล กำหนดทีมปฐมพยาบาลประจำจุดแต่ละจุด 16 จุด และจุดบริการรถเข็น 1 จุด จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 120 คน

โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง จัดทีมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยปฐมพยาบาลอีก 4 จุด มีแจกยาทากันยุง จำนวน 36,000 ซอง เฝ้าระวัง 3 โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก มีการพ่นหมอกควันก่อนถึงวันจัดงานเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 30 เปอร์เซ็นต์ จำนวนตัวอย่างละ 300 กรัม ส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังอาหารเป็นพิษ อุจาระร่วงและจัดประชุมชี้แจงแนวทางอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการซุ้มอาหารจากอำเภอเมือง 94 ราย จัดทีมสุขภาพจิตร่วมในหน่วยปฐมพยาบาล จำนวน 5 ทีม เน้นเฝ้าระวัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีความผูกพันสูง และกลุ่มที่มีปฏิกิริยาโศกเศร้ารุนแรง ร้องไห้คร่ำครวญ ควบคุมตัวเองไม่ได้ และจัดทำคู่มือปฐมพยาบาลฉบับจิตอาสาออกแจกจำนวน 3,500 เล่มด้วย

นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าเฝ้าเพื่อรับไฟพระราชทาน โดยไฟพระราชทานจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคมนี้ โดยจะมีพิธีอัญเชิญไฟพระราชทานที่บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และมีพิธีส่งมอบให้กับอำเภอต่างๆ ก่อนวันที่ 24 ตุลาคมนี้ด้วย

นอกจากนี้ทางคณะทำงานฝ่ายรักษาความสะอาด จะมีการจัดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศุนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ด้วย.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้