กองทัพภาคที่3ส่งทหารลาดตระเวนพื้นที่ไฟไหม้ป่าซ้ำซาก

กองทัพภาคที่3ส่งทหารลาดตระเวนพื้นที่ไฟไหม้ป่าซ้ำซาก

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าจัดชุดลาดตระเวน ( ชป.ลว. ) 6 ชุดปฏิบัติการ 60 นาย ลงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซาก ของจังหวัดเชียงใหม่หวังป้องปรามการเผาป่า
พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 60 นาย ลงพื้นที่เสี่ยง และไฟไหม้ซ้ำซาก เพื่อป้องปรามการเผาป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุดลาดตระเวนดังกล่าว จัดจากหน่วยทหารในพื้นที่ 6 หน่วยประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33, กรมรบพิเศษที่ 5 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารราบที่ กรมทหารราบที่ 7, กองพันพัฒนาที่ 3 , และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก
โดยห้วงวันที่ 25 – 26 ก.พ.64 จัดกำลังชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 60 นาย ลงพื้นที่ 6 พื้นที่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ร.7 พัน.2 ลงพื้นที่ ดอยหลวง อ.เชียงดาว ,กองพันพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่ ต.แม่แฝก อ.สันทราย , กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ลงพื้นที่ อ.ดอยเต่า , มทบ.33 ลงพื้นที่ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย , กรมรบพิเศษที่ 5 ลงพื้นที่ บ.ปง อ.หางดง และ ร.7 พัน.1 ลงพื้นที่ ดอยเกิ้ง อ.ฮอด พร้อมจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดการเผาในพื้นที่ ตลอดจนแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้