กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือเน้นติดตามและเฝ้าระวัง

กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือเน้นติดตามและเฝ้าระวัง

กองทัพภาคที่ 3 กอ.รมน.ภาค 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 เม.ย. 63 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เน้นติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละออง และได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนงานป้องกันแบะแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผขิญเหตุในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 ) ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 เม.ย. 63 โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (ผบ. บก.คฟป.ทภ.3 )
สำหรับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 )ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการซักซ้อมดับไฟป่า และรายการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินงานกาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการจัดตั้งชุดรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 14 ชุดปฎิบัติการ จากมณฑลทหารบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า การให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎรในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า
สำหรับแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ประกอบด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ประสานเครือข่าย หารางเสริมการหยุดเผาในำนที่การเกษตร การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ นอกจากนี้มีกิจกรรมการสร้างความตระหนัก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันในพื้นที่ การลดปริมาณเชื้อเพลิง ตลอดจนมาตรการจิตอาสาประชารัฐ

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้