กษจ.เชียงใหม่หนุนเวียงแหงปลูกพืชปลอดภัย ลดต้นทุน รักษ์สุขภาพ-สวล.

กษจ.เชียงใหม่หนุนเวียงแหงปลูกพืชปลอดภัย ลดต้นทุน รักษ์สุขภาพ-สวล.

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เชียงใหม่ / เกษตรจังหวัด หนุนชาวเวียงแหงทำเกษตรปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนการผลิต พร้อมสร้างเสริมสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ทางเกษตรกรจังหวัด ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ออกหน่วยบริการในพื้นที่ อ.เวียงแหง ที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง เพื่อให้ทุกภาคส่วนจัดบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในส่วนของพื้นที่เกษตรอำเภอเวียงแหงนั้น พบว่ามีพื้นที่การเกษตรกว่า 70,000 ไร่ ชาวบ้านยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยปลูกข้าว กระเทียม พริก ไม้ผลต่างๆ  และเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึง 150 กิโลเมตร ทำให้ครัวเรือนเกษตรนิยมปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจึงจำหน่าย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การออกพื้นที่ครั้งนี้ จึงมีกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ผัก ทั้งคะน้า ผักบุ้ง ผักชี รวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ ปลูกพืชในระบบปลอดภัย ใช้สารชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช“การทำเกษตรแบบปลอดสารเคมี จะช่วยให้เกษตรกรได้รับสิ่งดีๆๆ ถึง 6 อย่างคือ ได้ผักมีคุณภาพไว้บริโภค เกษตรกรมีสุขภาวะดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิตได้ ลดการนำเข้าสารเคมี เกษตรกรมีรายได้ อีกทั้งที่เวียงแหงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้