กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ”หวังพลิกโฉมเปิดตัวทีมผู้ท้าชิงนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ”หวังพลิกโฉมเปิดตัวทีมผู้ท้าชิงนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

“กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ”หวังพลิกโฉมเปิดตัวทีมผู้ท้าชิงนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ  และว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 3 เขต และผู้เชี่ยวชาญคนดังวางแนวนโยบายเปลี่ยนโฉมเมืองแม่เหียะ ลงสนามสู้ศึกขออาสาบริหารบ้านเมืองยุคใหม่ รับใช้เมืองแม่เหียะ กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ชูนโยบายเมืองแม่เหียะที่แรกที่ทุกคนต้องนึกถึง ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอาใจคนทุกบริบท หวังคว้าชัยยกทีม

เมื่อบ่ายวันที่ 7 ก.พ.64 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ และทีมผู้บริหาร  จัดแถลงข่าวเปิดตัว เพื่อลงสมัครในการเลือกตั้ง ตามประกาศของสำนักกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม  2564

นายชานนท์ ประมวญพิสุทธ์ิ ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองแม่เหียะ พร้อมทีมบริหารประกอบด้วยนายกริณย์พล ไชยยาพิบูล,นายชุติพนธ์ ดาววงค์,นายหิรัญ เมืองมูล,นางสาวโชติกา กรรณ์ไทย,นายเทวินทร์ จี้วรรณ์,นายนพรุจ ปพนธราภิวัฒน์ และนายณัฏฐชัย ฉิมดี ได้แถลงเปิดตัวสมาชิกกลุ่มว่าที่ ผู้สมัครในการลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้

โดยนายชานนท์ กล่าวว่า ได้รวบรวมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและประชาชนทุกภาคส่วน ระดมองค์ความรู้ความสามารถ มาเป็น นโยบายเพื่อพัฒนาเมืองแม่เหียะให้เกิดประโยนช์สูงสุด เพื่อความมุ่งหวังอยากเห็นเมืองแม่เหียะ พลิกโฉมสู่การพัฒนาเมืองในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมไปถึงการประสานพลังกับคนรุ่นใหม่ในการออกนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองแม่เหียะได้อย่างตรงจุด
ชูแม่เหียะแหล่งเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่
การพัฒนาเมืองแม่เหียะของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองแม่เหียะให้พร้อมในทุกมิติ
สร้างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจร้านค้าผู้ประกอบการ ตลาด และวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ และพร้อมส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยประชากรเมืองแม่เหียะ
กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองแม่เหียะ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี
การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะมีการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองแม่เหียะมีความแต่ต่างกันครบทุกกลุ่มมีลักษณะของชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรซึ่งทุกบริบทเพื่อไทยแม่เหียะยืนยันจะวางแนวปฏิบัตกำหนดนโยบายอย่างตรงจุดครบทุกบริบท
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจของเมืองแม่เหียะ มีการฟื้นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป
เทคโนโลยีที่ทางกลุ่มนำมาใช้คือ เทคโนโลยี  ตั้งศูนย์ความปลอดภัยแม่เหียะไม่ว่าจะเป้นเหตุด่วนเหตุร้ายอุบัติเหตุสาธารณสุข พยาบาลฉุกเฉินและดับเพลิงสาธารณภับในการในระบบต่างๆเชื่อมต่อถึงห้องวอร์รูมที่ทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมงชูความปลอดภัยทุกจุดทุกซอยในเมืองแม่เหียะนำเทคโนโลยี เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดตั้งวอร์รูมสำหรับการจัดการปัญหาผ่านระบบโครงข่ายที่จะวาทั่วเขตเทศบาลแม่เหียะ รวมไปถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดกระบวนการในการติดต่อระหว่างประชาชนกับทางเทศบาล
นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาเชื่อมต่อเศรษฐกิจเมืองแม่เหียะจัดตั้งทีมกีฬาอาทิทีมฟุตบอลแม่เหียะพลิกฟื้นวงการกีฬาทำให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการจัดกีฬามหกรรมต่างๆรวมไปถึงนำทรัพยากรที่ดีและยุทธศาตร์ที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ชูนโยบายกว่า 20 ปีแล้วที่เราไม่เคยเปลี่ยนแม่เหียะดีได้กว่าเดิม
เน้นย้ำนำเทคโนโลยีรู้แบบที่ทันสมัยจากทั่วโลกมาปรับใช้ทำได้ทันที
ความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและเพื่อไทยแม่เหียะเนื่องจากว่าที่ผู้สมัครทุกท่านเป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากได้ทำหนังสือถึงพรรคเพื่อขออนุญาติใช้โลโก้ใส่เสื้อพรรคและเพลงของพรรคบัดนี้ได้รับอนุญาติจากพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอย่างไรก็ดีทางทีมเพื่อไทยแม่เหียะมีแผนที่จะนำนโยบายจากพรรคเพื่อไทยนส่วนที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มาปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยในเรื่องเศรษฐกิจที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ทีมผู้บริหาร
นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธ์ิ
นายกริณย์พล ไชยยาพิบูล
นายชุติพนธ์ ดาววงค์
นายหิรัญ เมืองมูล
นางสาวโชติกา กรรณ์ไทย
นายเทวินทร์ จี้วรรณ์
นายนพรุจ ปพนธราภิวัฒน์
นายณัฏฐชัย ฉิมดี

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1 นายสุพงษ์ คำจา ,นางจิตตานันท์ ฉิมดี สมาชิกสภา นางอำพร อินตารักษา ,
นายเอนก หมื่นทิพพา ,นายวันชัย ผิวทองงาม, นายบันลือศักดิ์ อุทรา

เขต2
นายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ ,นายภัทรพล พิมลทิพย์ , นายธวัชชัย จันต๊,นายนพพร นุ่มกรรณ์ ,
นายมนูญ ง่วนหอม ,นางอารีย์ ใจจุมปา

เขต3
นายประเชิญ เมฆรา,นายธารารัตน์ ฐานคุณ , นายวรวิทย์ สิงห์โทราช ,นายองค์อาจ แก้วโขง , นายอนุรักษ์ ปัญญา และ นายศรี ก้อนแก้ว

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้