กลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายพญาคำทำพิธีเลี้ยงผีเหมืองฝายตามความเชื่อและศรัทธา

กลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายพญาคำทำพิธีเลี้ยงผีเหมืองฝายตามความเชื่อและศรัทธา

เลี้ยงผีเหมืองฝายตามความเชื่อและศรัทธา ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เหมืองฝายพญาคำ จาก 8 ตำบลทั้งเชียงใหม่และลำพูนร่วมทำพิธี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองฝายพญาคำ ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ ตัวแทนผู้ใช้น้ำ  8 ตำบลลุ่มน้ำเหมืองฝายพญาคำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้นำเครื่องเซ่นเครื่องบูชา เพื่อทำพิธีไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ในวันแรม 9  ค่ำ เดือน 9 เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณเหมืองฝายที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมในพิธี 

สำหรับพิธีเลี้ยงผีเหมืองฝายพญาคำในครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีรำถวาย โดยนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม  โดยได้ปลูกต้นลานและปลูกต้นหมากฝากไว้กับเหมืองฝายพญาคำ  นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอการออกแบบศูนย์เรียนรู้พื้นที่หน้าเหมืองฝายพญาคำตาม โครงการปลุ๋กใจ๋เหมืองฝายพญาคำ ปลุ๋กใจ๋เมืองเชียงใหม่ จุดประกายฝันการสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เหมืองฝายพญาคำสู่อนาคต

สำหรับ ฝายพญาคำ เป็นฝายที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีพื้นที่รับน้ำ 32,000 กว่าไร่ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี และอำเภอเมืองลำพูน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1800 – 1839 สมัยพ่อขุนเม็งราย เจ้าพญาคำได้สร้างหอผีฝายขึ้นริมน้ำปิง เป็นอุบายที่แยบยลของเจ้าพญาคำ ที่จะให้ชาวบ้านมาร่วมกันรักษาฝาย เพราะคำว่าผีในที่นี้ คือ คุณงามความดีของคนที่ช่วยกันสร้างฝายนี้ให้แล้วเสร็จ ผู้คนที่ตายจากการมาร่วมสร้างฝายถือว่าเป็นคนดี เจ้าพญาคำจึงให้ราษฎรมาร่วมกันรำลึกถึงคนที่ตายจากการทำฝาย เมื่อถึงเวลาจึงมีการเลี้ยงผี เชิญผีที่รักษาฝายมารับเครื่องเซ่นสังเวย เสร็จพิธีชาวบ้านจะนำห่อข้าวมาร่วมกันกิน และจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกันคิดซ่อมแซมเหมืองฝายให้คงสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้