กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวังไฮ 3 ตำบล รวมตัวขอความช่วยเหลือจากชลประทาน มีเศษกิ่งไม้ เศษสวะ ลอยติดฝายทำให้พื้นที่ทำนา และข้าวที่กำลังตั้งท้องและต้องการน้ำจำนวนมากได้ผลกระทบ

กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวังไฮ 3 ตำบล รวมตัวขอความช่วยเหลือจากชลประทาน มีเศษกิ่งไม้ เศษสวะ ลอยติดฝายทำให้พื้นที่ทำนา และข้าวที่กำลังตั้งท้องและต้องการน้ำจำนวนมากได้ผลกระทบ

กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวังไฮ 3 ตำบล รวมตัวขอความช่วยเหลือจากชลประทาน มีเศษกิ่งไม้ เศษสวะ ลอยติดฝายวังไฮ ส่งผลให้พื้นที่ทำนา และข้าวที่กำลังตั้งท้องและต้องการน้ำจำนวนมากได้ผลกระทบจำนวนมาก

วันที่ 16 ต.ค. 66 ที่ฝายวังไฮ บ้านม่วงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายบวรศักดิ์ วิสินทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวังไฮ พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 3 ตำบล และกลุ่มชาวบ้านกว่า 50 คน ซึ่งเป็นราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ได้มารวมตัวกัน หลังจากที่ฝายวังไฮ ซึ่งเป็นฝายธรรมชาติ มีเศษไม้ เศษสวะ มาลอยติดบริเวณฝายทำให้น้ำที่ไหลมาตามลำน้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้สะดวก ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มชาวนาและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ และรวงข้าวกำลังตั้งท้อง จึงต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก

นายบวรศักดิ์ วิสินทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวังไฮ กล่าวว่า เป็นฝายธรรมชาติ ใช้แรงงานชาวนามาช่วยทำ มีการซ่อมแซมทุกปี น้ำป่าไหลหลากโดนทุกปี แต่ปีนี้ขยะสะสมเยอะ เจอน้ำป่าไหลหลากด้วย จึงทำให้ชาวบ้านต้องมารวมตัวกัน เพื่อมาประชุม เพราะมีเศษไม้ เศษขยะมากองทับไว้ที่ฝายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำที่จะไหลเข้าพื้นที่การเกษตร และพื้นที่การทำนาของชาวบ้านได้รับผลกระทบ ประกอบกับช่วงนี้รวงข้าวกำลังตั้งท้องต้องการน้ำมาก หากมีเศษขยะและกิ่งไม้กองทับถมกันจำนวนก็จะเป็นการปิดกั้นเส้นทางน้ำ จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะพี่น้องชาวนามีความเดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะฝายวังไฮตรงนี้เป็นหัวใจหลักของพี่น้องชาวนา ทำอย่างไรให้กลับมาอย่างเดิม

สำหรับตัวฝายวังไฮที่ว่าอยู่ห่างจากฝายยางเชียงดาวลงไปด้านท้ายประมาณ 1 กิโลเมตร ฝายนี้ทุกปีกลุ่มผู้ใช้น้ำจะต้องทำการซ่อมแซม เพราะว่าฝายวังไฮเป็นฝายหินทิ้ง ใช้ไม้ไผ่เป็นหลักตอกลงไปในแม่น้ำปิงเพื่อกั้นน้ำและรั้งแกเบี้ยนที่ชลประทานช่วยสนับสนุน จริงๆ เราอยากให้ทำการปรับปรุงฝายวังไฮในมีความแข็งแรงมากว่านี้ ทำให้เป็นฝายถาวรไปเลยยิ่งดี ฝายวังไฮนี้หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรมากกว่า 1,500 ไร่ มีชาวบ้านมากถึง 3 หมู่บ้านได้ประโยชน์ ตั้งแต่บ้านม่วงฆ้อง บ้านดง ไปจนถึงบ้านทุ่งหลุก ซึ่งที่นี่เกษตรกรจะทำนาปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีพืชสวน พืชไร่ อีก คือว่าทำการเกษตรได้ตลอดปี

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวังไฮ และได้มีการสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้แนะนำให้ดำเนินการหลังจากช่วงที่มีน้ำลดระดับลง เพื่อกำจัดเศษกิ่งไม้ เศษสวะที่ติดอยู่บริเวณฝาย เนื่องจากสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันทางประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร้องขอให้มีการติดตั้งกล่องเกเบี้ยน เพื่อช่วยปรับปรุงฝายวังไฮให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงขึ้น ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องขอดังกล่าวไว้แล้ว และจะมีการสำรวจและช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้