กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเอเปกและจัดบูธแนะนำไลน์ธุรกิจให้นศ.เศรษฐศาสตร์ มช.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและทำงานในอนาคต

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเอเปกและจัดบูธแนะนำไลน์ธุรกิจให้นศ.เศรษฐศาสตร์ มช.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและทำงานในอนาคต

- in headline, อาเซียน +3, เศรษฐกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมบรรยายในงาน “โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (CMU APEC Sustainability Forum 2022)” มุ่งเน้นความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการทำงานในอนาคต

วันที่ 17 ส.ค.65 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รศ.ดร.นิสิต  พันธมิตร รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในโอกาสที่ นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้เกียรติร่วมบรรยายในงาน “โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (CMU APEC Sustainability Forum 2022)” มุ่งเน้นความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการทำงานในอนาคต ให้แก่ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ายการบริหารนวัตกรรม, วิเทศสัมพันธ์, การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการฯ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ก้าวย่างการค้าปลีกของไทยกับความท้าทายใน APEC” เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกให้มีมาตรฐานคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากคุณภาพและมาตรฐานแล้วยังต้องเร่งพัฒนาระบบและเครื่องมือต่างๆ ให้ตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เช่น การเร่งเข้าสู่ดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้น ได้แก่ การขายผ่านมาร์เก็ตเพลส, บริการ Call-Chat-Shop สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์, บริการจัดส่งสินค้าด่วนใน 1 ชั่วโมง, พร้อมบริการ Drive-Thru สั่งซื้อล่วงหน้าและขับรถรับสินค้าที่สาขาได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวอีกว่า ธุรกิจค้าปลีกมีเสน่ห์ แต่ต้องพัฒนาสินค้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายคู่ค้ารวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาเกษตรกร โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งมีเกษตรกรที่อยู่ในพันธสัญญา 1,200 ราย

“ในเรื่องของคุณสมบัติเด่นที่สำคัญในตลาดแรงงานอาเซียนก็เช่นกัน เราต้องเข้าใจเรื่องของเทรนด์ด้วย เพราะเมกะเทรนด์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากคู่แข่งในเอเปคและอาเซียนก็ทำเหมือนกัน หากมองตลาดแรงงานในอาเซียนที่มีอยู่ 327 ล้านคนเป็นตลาดแรงงานไทย 39 ล้านหรือร้อยละ 12 ซึ่งภาษาที่สองหรือภาษาอังกฤษสำคัญมาก แต่พบว่าความสามารถของคนไทยในเรื่องการใช้ภาษาอยู่ในอันดับ 8 ของอาเซียนจึงทำให้เสียเปรียบอินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน พนักงานของBJC ที่เวียดนามไม่สามารถพูดภาษาเวียดนามได้ ในลาวก็ไม่สามารถพูดลาวได้แต่คนเวียดนาม คนลาวสามารถพูดภาษาไทยได้ และในปัจจุบันจะพบว่าแรงงานหรือคนจบใหม่ไม่นิยมทำงานประจำ ซึ่ง 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่ตลาดแรงงานต้องการและขาดแคลนมากคือคนที่เรียนจบสายวิทย์ ในส่วนของ BJC เองเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าเก็บไว้เป็นบิ๊กดาต้าเพราะข้อมูลจากเกือบ 2 พันสาขาใน 1 วันเรามีธุรกรรมเกือบ 1 ล้านธุรกรรม จากฐานลูกค้าที่เก็บไว้ในบิ๊กซีการ์ด 25 ล้านคน ดังนั้นการ”นายอัศวิน กล่าวและว่า

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้ นอกจากเรื่องเอเปคแล้ว BJC ยังได้จัดบูธไฮไลท์ ที่น่าสนใจ แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่เข้ามาร่วมงาน พร้อมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา นำไปใช้พัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและการทำงานของตนเองในอนาคต ได้แก่

  • พี่สอนน้อง โครงการที่นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากประสบการณ์ตรงที่ปฏิบัติงานในรถ Mini Truck เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และการประกอบอาชีพในอนาคต
  • จัดแสดงรถ Mini Truck ที่มีการนำสินค้ามากกว่า 200 รายการ ครบทุกกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายในร้าน Big C Mini มาทำการแสดง และจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ภายใต้ Concept “ร้านสะดวกซื้อเคลื่อนที่ช่วยอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาให้กับลูกค้า เข้าถึงและใกล้ชิดชุมชน”
  • โครงการ ให้บริการเชิงเภสัชกรชุมชน ใช้ยาปลอดภัย ห่างไกลโรค กับเภสัชกรชุมชนร้านยาเพรียว ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การดูแลผิวพรรณ พร้อมให้ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสามารถเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Brand Morihana ของร้านยาเพรียว ซึ่งพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคามิตรภาพ พร้อมรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยเมื่อร่วมกิจกรรมที่บูธกิจกรรม
  • จัดแสดงสินค้า Book Truck ด้วยหนังสือขายดี Top 20 Bestseller ,New Arrival ที่อยู่ในกระแสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนร่วมแสดงและจัดจำหน่าย รับสิทธิ์สมัครสมาชิก ASIABOOKS ฟรี และรับลดราคา 10% พร้อมทั้งรับคูปองส่วนลด 100 บาท และ Premium พิเศษแจกให้ผู้ร่วมกิจกรรมภายในงาน
  • Job Fair บิ๊กซี เปิดรับพนักงานกว่า 100 อัตรา ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และฝ่ายปฎิบัติการสาขา โดยเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ และประชาชนที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว “บิ๊กซี” โดยมีตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ เช่น IT, Digital Marketing, Merchandise, Logistic & Supply Chain ที่ประจำสำนักงานใหญ่ และตำแหน่งงานว่างประจำสาขา เช่น เภสัชกร ประจำร้านยาเพรียว, ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด, สินค้าอุปโภคบริโภค, บริการลูกค้าแคชเชียร์ และระดับพนักงานหลายอัตราประจำสาขาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาใกล้เคียง

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี  ยังคงตั้งเป้าหมายในการมุ่งเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ทุกภูมิภาค ติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ https://www.bjc.co.th  เฟซบุ๊ก BJC House (Official) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 021465999

 

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้