กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานลานนาเอ๊กซ์โป 2018 คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200-300 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานลานนาเอ๊กซ์โป 2018 คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200-300 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน “Lanna Expo 2018  ระหว่างวันที่ 22 มิถุนานน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561 พบผู้ประกอบการกว่า 1,000 บูธ คาดผู้เข้าชมงานกว่า 4 แสนคนมูลค่าการซื้อขายในงานกว่า 58 ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200-300 ล้านบาท

ที่ nimman convention center ชั้น 5 เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชาจังหวัดลำพูน,นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสากรรม อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ,นางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “Lanna Expo 2018  “ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 มิถุนานน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ได้ร่วมกันจัดงานล้านนาเอ็กซ์โปร 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561  – วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว

“งานลานนาเอ็กซ์โปในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มียอดผู้เข้าชมงานกว่า 426,000 คนมูลค่าการจำหน่ายสินค้าและบริการกว่า 57.7 ล้าน แต่มูลค่าทางเศรษฐกิจมีกว่า 200-300 ล้านบาท โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาจะใช้ตรีมของงานในเรื่องของกาแฟ ซึ่งมีการสั่งซื้อกาแฟจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 100 ล้านบาท ส่วนในปีนี้คาดว่าทั้งจำนวนผู้เข้าชมงาน มูลค่าการจำหน่ายตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงานและมูลค่าทางเศรษฐกิจจะเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 5”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

การจัดงานลานนาเอ๊กซ์โปปีนี้ได้ขอความรว่มมือจากทุกจังหวัดให้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาจัดแสดง และก็ไม่ได้เน้นแค่การขายสินค้าแต่เป็นการโชว์เคสมากขึ้น เพราะงานเอ๊กซ์โปไม่ใช่งานขายเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นทางทีเส็ปเองก็มีการเชิญผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมงานนี้ด้วยทั้งพม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งงานนี้จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันฑ์ศักยภาพทางด้านหัตถอุตสาหกรรม การเกษตร การค้าการลงทุนและบริการ เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าทางการค้า การลงทุนและส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าดีเด่น สินค้าพรีเมี่ยม โดยเราจัดภานใต้แนวคิด ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน

ในงานนี้จะแบ่งโซนออกเป็น Northern Thailand Food Valley ซึ่งจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 200 บูธ โซนโอทอปและเอสเอ็มอีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีของเด่นจาก 4 จังหวัดกว่า 150 บูธ โซนท่องเที่ยวที่จะนำชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาจัดแสดง มีโซนต่างประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ กว่า 15 ประเทศ

โซน Health&Beauty ก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย มีผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากกว่า 40 บูธ มีโซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โซนอีโค่วิลเลจและอีโค่สคูล ซึ่งจำลองหมู่บ้านเชิงนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โซนโครงการพระราชดำริ และโซนช้อป ชิม โชว์ ซึ่งภายในงานมีกว่า 1,000 บูธหรือร้านค้า ก็อยากให้มาเที่ยวชมงานกันในครั้งนี้ให้มากๆ.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้