กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “มหกรรมข้าวและโอทอปลุ่มเจ้าพระยา”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “มหกรรมข้าวและโอทอปลุ่มเจ้าพระยา”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “มหกรรมข้าวและโอทอปลุ่มเจ้าพระยา”ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ นำผลิตภัณฑ์มาให้ชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงได้เลือกชิม ช้อปกว่า 80 บูธ

ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายอภิสรรค์  สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมข้าว และ โอทอปลุ่มเจ้าพระยา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (งบเหลือจ่าย) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์, อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงาน “มหกรรมข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และ OTOP ลุ่มเจ้าพระยา” ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มานำเสนอสู่ผู้บริโภคชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบูธที่ร่วมจำหน่าย 82 บูธ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าโอทอป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการตลาด

ด้านนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผวจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศและเป็นสินค้าหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีผลผลิตมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ในปัจจุบันการผลิตและส่งออกข้าวต้องประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของระดับราคา และการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว นับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยช่วยเพิ่มความต้องการข้าวเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวนานาชนิด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและนำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้น โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยได้สนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงสีชุมขน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการแปรรูป รวมถึงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมช่องทางจำหน่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากลุ่มผู้ผลิตจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กว่า 82 บูธ อาทิ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหารับประทานยาก ข้าวช่อราตรี ข้าวขาวเกยไชย ข้าวนิลสวรรค์ ข้าวสูตะบุตร ข้าวสินเหล็ก ลูกชิ้นปลากราย ปลารสเด็ดปากน้ำโพ ขนมโมจิ/ไดฟูกุ ขนมเปี๊ยะหิมะ ข้าวหลามร้อยหน้า กระยาสารท น้ำพริก น้ำตาลสดเกยไชย และสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของกลุ่มจังหวัดฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสินค้านาทีทอง แจกของสมนาคุณ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย.

 

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้