กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดโรดโชว์ที่เชียงใหม่ หวังยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณ์ ของ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดโรดโชว์ที่เชียงใหม่ หวังยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณ์ ของ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดโรดโชว์ที่เชียงใหม่ หวังยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณ์ ของ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่, มร.บ๊อบ เฮย์แมน ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน  เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้ชื่อโครงการ “5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต” ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  โดยมี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการชูศักยภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558 -2560ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ซึ่งกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 คือจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตากและเพชรบูรณ์ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งทางนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชวังจันทน์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และมีศักยภาพในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านกายภาพของภูมิภาคก็สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยสะดวก เป็นพื้นที่ผสมผสานทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรมและการบริการอย่างครบถ้วน จุดเด่นของภูมิภาคดังกล่าวทำให้มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้กว้างไกลหลากหลายเช่น การเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวด้วยความหลากหลายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับงานนิทรรศการการท่องเที่ยว และนำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 ภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะจัดเวียนไปตามภาคต่าง ๆ โดยมี theme งานหลักคือ “5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต” โดยจะนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นการท่องเที่ยวทางนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตากและเพชรบูรณ์ในรูปแบบนิทรรศการ เช่น ผ้าทอดอนฝ้ายอุตรดิตถ์ ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนผักเน่าเพชรบูรณ์ เซรามิคบางแก้วพิษณุโลก ผ้าทอสุโขทัย

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การแสดงภาพถ่ายประกวดท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5 จังหวัด พื้นที่แสดงภาพถ่าย จุดถ่ายภาพ highlight ของ 5 จัดหวัด การแสดงพื้นถิ่นที่ตื่นตาตื่นใจเน้นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่หาดูได้ยาก เช่น การรำมังคละ การแสดงกลองมังคละ การแสดงรำโจ๋ง โดยงานนิทรรศการฯ จะจัดเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเริ่มที่ภาคตะวันออก ต่อด้วยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ หรือผู้สนใจทั่วไป

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และเป็นการกระตุ้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่แตกกิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้