กระจายมะม่วงลำพูนสู่ อบจ.ทั่วไทย เพิ่มช่องทางจำหน่ายช่วยเกษตรกร

กระจายมะม่วงลำพูนสู่ อบจ.ทั่วไทย เพิ่มช่องทางจำหน่ายช่วยเกษตรกร

ลำพูน / “อนุสรณ์” เตรียมส่งมะม่วงสายพันธุ์ดี ถึง อบจ.ทั่วประเทศ หวังโปรโมทของดีประจำจังหวัดลำพูน และเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย ช่วยเกษตรกรช่วงโควิด-19 ระบาดนายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ จ.ลำพูน ได้รับผลกระทบด้านการตลาด และการกระจายสินค้าเป็นอย่างมาก หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง เปิดจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 30 มิ.ย. 64 จำนวน 41 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัด โดยการรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 1.50 บาท เพื่อกระจายมะม่วงของ จ.ลำพูน ออกนอกแหล่งผลิตขณะเดียวกัน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ก็ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการมะม่วง จ.ลำพูน จัดกิจกรรม “ชิมช้อปมะม่วงสายพันธุ์หลากหลายจังหวัดลำพูน” เพื่อรณรงค์การบริโภคมะม่วงภายในประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ เช่น งาช้างเแดง จินหวง มหาชนก แดงจักรพรรดิ อาร์ทูอีทู มันศรีวิชัย ฯลฯ ให้เลือกช้อป จากสวน 13 แห่ง 6 อำเภอทั่วทั้งจังหวัด คุณภาพดี ราคาไม่แพงทาง อบจ.ลำพูน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ด้วยการสั่งซื้อมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มาลิ้มลอง หรือ จัดส่งให้กับญาติมิตร ผู้ใหญ่ที่เคารพ นอกจากเป็นการส่งความรักความปรารถนาดีต่อกันแล้ว ยังเป็นการร่วมโปรโมทประชาสัมพันธ์มะม่วงของดีจังหวัดลำพูนอีกทางหนึ่งทั้งนี้ อบจ.ลำพูน ยังจะร่วมสนับสนุนเกษตรกร ด้วยการจัดส่งมะม่วงให้กับ นายก อบจ. ทั่วประเทศในสัปดาห์นี้ เพื่อเปิดตลาดในประเทศ โดยใช้กลไกเครือข่ายของ อบจ. เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรในพื้นที่ ส่วนในระยะยาวก็มีแผนจัดสร้างจุดกระจายสินค้า (ตลาด อตก.) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำผลผลิตออกมาจำหน่ายได้ทุกฤดูกาลอีกด้วย.28

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้