กรมทางหลวงแจงออกแบบทางข้ามต่างระดับแยกสันกลางจราจรหนาแน่น จึงออกแบบรองรับการเดินทางในอนาคต

กรมทางหลวงแจงออกแบบทางข้ามต่างระดับแยกสันกลางจราจรหนาแน่น จึงออกแบบรองรับการเดินทางในอนาคต

- in headline, จับกระแสสังคม

นายช่างควบคุมงานก่อสร้างทางข้ามต่างระดับแยกสันกลาง กรมทางหลวง ชี้แจงชาวบ้านสารภี ที่รวมตัวคัดค้านอ้างเหตุได้รับผลกระทบเดือดร้อน  ยกเหตุผลสภาพการจราจรหนาแน่นเฉลี่ย 1-2 หมื่นคันต่อวัน ชี้การออกแบบเพื่อรองรับการเดินทางในอนาคต

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67 ที่ เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   นายพิษณุ วงค์เจริญกิจ นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันกลาง เส้นทางหลวงวงแหวนรอบ3 หมายเลข 121 กับเส้นทางหลวงหมายเลข 1317 เส้นทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพง  เขตติดต่อ ระหว่างอำเภอสารภี และ อำเภอสันกำแพง ชึ่งกรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ที่บริเวณแยกสันกลาง โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 เมษายน 2569 โดยมีงบค่าจ้าง  995,210,789.000 บาท

โดยวันนี้ กรมทางหลวง ได้นัดตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ และบริษัทที่ปรึกษา ประชุมด่วน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้ง 2 ฝ่าย เนื่องจาก มีชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันขอคัดค้านการออกแบบการก่อสร้างสะพานข้ามแยกสันกลาง เพราะเกรงจะเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวชุมชนหลายๆ ด้าน หากไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบของการก่อสร้าง ทางชาวบ้านในพื้นที่จะขอคัดค้าน เพราะปัจจุบันส่งผลกระทบให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันกลาง กรมทางหลวงได้ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ ชึ่งปัจจุบันบริเวณทางหลวงหมายเลข 121มีสภาพการจราจรที่หนาแน่นเฉลี่ย10,000-20,000 คัน/วัน ทำให้จราจรติดขัดเป็นระยะยาว ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร กรมทางหลวงจึงออกแบบเส้นทางต่างระดับ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ทางแยกสายดังกล่าว เพื่อรองรับการเดินทางในอนาคต ทำให้การเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้