กฟผ.จับมือSTePเสริมทักษะผู้ประกอบการพื้นที่แม่เมาะด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด ยกระดับเศรษฐกิจสู่สังคมยั่งยืน

กฟผ.จับมือSTePเสริมทักษะผู้ประกอบการพื้นที่แม่เมาะด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด ยกระดับเศรษฐกิจสู่สังคมยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ภายใต้ “โครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย    ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด” ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมพร้อมแนวคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะโดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด” โดยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พัฒนา         องค์ความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมศึกษาดูงาน        เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสในการต่อยอดไอเดียทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายอดิศักดิ์           กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำปาง อาทิ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน ณ โรงแรมกรีน การ์เด้นท์      รีสอร์ต จ.ลำปาง

นายนิมิตร ศรีวิกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1 กล่าวถึงที่มาว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ “โครงการการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด” ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างหลากหลายประเภทธุรกิจ จึงร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการและ startup พัฒนาธุรกิจด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเร่งศักยภาพของผู้ประกอบการระดับภูมิภาค      ให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่ให้ครบทุกมิติ สอดรับกับแนวคิด Thailand 4.0 โดยหวังให้เกิดการยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเสริมสร้างกระบวนการวิจัยของชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ด้าน รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กล่าวในฐานะหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมว่า การอบรมดังกล่าว นับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะสู่การต่อยอดในธุรกิจนวัตกรรมไปยังพื้นที่ศักยภาพต่างๆ ในภาคเหนือ โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 23 ราย ทั้งนี้ ทุกธุรกิจจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ, การพัฒนากิจการ/ธุรกิจ, การพัฒนาการผลิต-ผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์, การพัฒนาการตลาดเเละการขาย ฯลฯ เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564 โดยช่วงท้ายของการอบรมได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร(Innovative Food Fabrication Pilot Plant), ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP Central Laboratory), NSP Exhibition Hall และ NSP INNO STORE ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ตลอดจนสร้างแนวคิดใหม่และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จ.เชียงใหม่ (Thailand Creative & Design Center – TCDC)

ทั้งนี้ หลังจบกิจกรรมดังกล่าว อุทยานฯ มีแผนงานต่อเนื่องในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นจริง โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการร่วมกิจกรรมอบรมและมีแผนธุรกิจ     โดดเด่น จำนวน 7 รายธุรกิจ เข้ารับการปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่จากการประกวดแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ Business Plan Pitching Challenge ชิงโล่และเงินรางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้