กดระเบิดเชื่อมอุโมงค์ส่งน้ำ 2 ฝั่ง งานก่อสร้างคืบกว่า 40%

กดระเบิดเชื่อมอุโมงค์ส่งน้ำ 2 ฝั่ง งานก่อสร้างคืบกว่า 40%

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

การก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำคืบ หลังกดจุดระเบิดให้อุโมงค์ 2 ฝั่ง ทะลุเชื่อมกันได้พอดี ผู้รับจ้างและทีมวิศวกรที่ปรึกษาเผยอุปสรรคสำคัญงานก่อสร้างเกิดจากสภาพธรณีวิทยา

วันที่ 23 ต.ค.62 ที่บริเวณหน้าอุโมงค์ส่งน้ำหน้าประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เป็นประธานกดจุดระเบิดการก่อสร้างอุโมงค์แบบขุดเจาะระเบิด ช่วงที่ 1 ปตร.แม่ตะมานถึงอุโมงค์เข้า-ออกที่ 1 เพื่อเปิดให้อุโมงค์ที่ขุดเจาะมาทั้ง 2 ฟากเชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ในช่วงแรกของสัญญาที่ 1 ของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งมี บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 กล่าวว่า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเกิดจากความต้องการใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงฯ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
การก่อสร้างบริเวณประตูระบายน้ำแม่ตะมานผลงานคืบหน้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยจะนำน้ำจาก ปตร.แม่ตะมานไปตามอุโมงค์น้ำโดยจะนำไปพักที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ความยาวอุโมงค์ราว 26 กิโลเมตร ซึ่งจะได้น้ำต้นทุนที่นำไปพักประมาณ 123 ล้าน ลบ.ม. จากนั้นจะมีการก่อสร้างอุโมงค์อีกสายหนึ่งจากเขื่อนแม่งัดฯ ไปยังเขื่อนแม่กวงฯ ระยะทาง 23 กิโลเมตร ช่วงนี้จะได้น้ำเพิ่มเติมอีกราว 47 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่เขื่อนแม่กวงฯ จะได้เพิ่มในแต่ละปีประมาณ140 ล้าน ลบ.ม.

“ภาพรวมของการก่อสร้างที่โครงการ ปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ยังมีความล่าช้าอยู่บ้างในบางจุด แต่ช่วงแรกของการก่อสร้างอุโมงค์ตั้งแต่ ประตูระบายน้ำแม่ตะมานไปถึงอุโมงค์เข้า-ออกหมายเลข 1 ซึ่งเป็นการก่อสร้างโดยการขุดเจาะแบบระเบิด หรือ Drilling & Blasting : D&B ความยาวอุโมงค์ในช่วงนี้ 3.5 กิโลเมตร วันนี้ถือเป็นความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการที่อุโมงค์ทั้ง 2 ฝั่งซึ่งมีการขุดเจาะแบบระเบิดเข้าหากันได้ทะลุถึงกันแล้ว หลังจากนี้ในการดำเนินการในส่วนของสัญญานี้จะมีการเร่งรัดการทำงานในขั้นตอนที่ต้องทำต่อๆ ไป ทั้งในทุกสัญญาของโครงการทั้งหมดได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทุกบริษัทได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งเชียงใหม่และลำพูนโดยเร็ว” นายจิตะพลฯ กล่าว

ด้าน นายโกศล คงแดง ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด กล่าวว่า ไรท์ฯ รับผิดชอบในส่วนสัญญาก่อสร้างช่วงที่ 1 ระยะทางก่อสร้างอุโมงค์ 13.6 กิโลเมตร โดยงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ใช้วิธีการขุดเจาะแบบระเบิด หรือ Drilling & Blasting : D&B และการขุดด้วยหัวเจาะ TBM ในวันนี้เป็นช่วงที่ต้องขุดเจาะและระเบิด ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ให้ทั้ง 2 ฝั่งได้เจาะมาทะลุกัน

“จุดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของโครงการ ซึ่งจากการสำรวจก่อนหน้าที่จะมีการระเบิดให้อุโมงค์เชื่อมต่อกันในวันนี้อยู่ในแนวและระดับเกือบเท่ากัน ค่าความแตกต่างยังไม่เกินเกณฑ์ที่แบบและสัญญากำหนดไว้ ส่วนในภาพรวมการก่อสร้างที่สัญญาของ ไรท์ฯ มีการดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานการก่อสร้าง 1.20 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงความคืบหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำด้วย” นายโกศล คงแดง กล่าว

นายคงศักดิ์ วงศ์คำ วิศวกรผู้ควบคุมงาน คณะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนงานที่คณะที่ปรึกษาฯ รับผิดชอบได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด งานหลักๆ ที่สำคัญคือ งานประตูระบายน้ำ ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารที่จะผันน้ำไปยังเขื่อนแม่งัดฯ และเขื่อนแม่กวงฯ งานที่ 2 การขุดเจาะแบบระเบิด ทำจาก ปตร. ไปยัง กม. 3+600 งานที่ 3 เป็นงานขุดเจาะโดยเครื่องจักร TBM ความยาวรวม 9.6 กิโลเมตร ซึ่งจะไปเชื่อมกับงานสัญญาที่ 2

“สำหรับวันนี้เป็นวันแห่งความสำเร็จวันหนึ่งในการขุดเจาะแบบระเบิดที่จะทำให้อุโมงค์ที่ขุดเจาะมาจาก 2 ฝั่งทะลุกันที่ กม.1+600 ซึ่งงานขุดเจาะแบบระเบิดพบปัญหาใหญ่ 2 ครั้ง คือ การเจาะไปเจอสายน้ำในโพรงถ้ำที่มีปริมาณมากถึง 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร ได้มีการเสริมเครื่องปั้มน้ำเพื่อสูบน้ำออกแล้วทำการแก้โขโดยใช้ซีเมนต์เก้าส์อุดรอยรั่วก็แก้ไขได้สำเร็จ อีกครั้งเป็นการเจอหินที่ไม่มีคุณภาพเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร ทำการแก้ไขตามที่แบบกำหนดไว้ก็สำเร็จด้วยดี จุดนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหินที่ไม่มีคุณภาพอาจร่วงและเป็นอันตรายต่อพนักงานที่เข้าไปทำงานได้ อีกปัญหาที่พบในช่วงการขุดเจาะโดยหัวเจาะ TBM ซึ่งพบโพรงถ้ำขนาดใหญ่ ก็ได้มีการแก้ไขและเป็นไปได้ด้วยดีเช่นกัน” วิศวกรผู้ควบคุมงาน คณะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าว.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้