กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าแนะนำตัวกับพ่อเมืองเชียงใหม่

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าแนะนำตัวกับพ่อเมืองเชียงใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (9 ก.ย.62) นายฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนําตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐฯ กับจังหวัดเชียงใหม่

ก่อนเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ นายฌอน เค. โอนีลล์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย ในคณะเจ้าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในสภาคองเกรส สมัยที่ 114 และ 115

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้