กงสุลมะกัน เปิดโลกทัศน์”การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ”ให้ นร.-นศ.ไทย

กงสุลมะกัน เปิดโลกทัศน์”การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ”ให้ นร.-นศ.ไทย

เชียงใหม่ / สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ จับมือมหาวิทยาลัยพายัพ และอเมริกัน คอร์เนอร์ มช. จัดงาน   “America Decides:2018 Midterm Elections Forum”  เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน นักศึกษาไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ห้องประชุมเลวีนิติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ทางสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ และอเมริกัน คอร์เนอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “America Decides:2018 Midterm Elections Forum” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียน นักศึกษาไทย ในเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2561 โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างคับคั่งนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีวาระบริหารงาน 4 ปี และเมื่อครบรอบ 2 ปี  ก็จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิกสภาคองเกรส คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา แต่ยังไม่เลือกประธานาธิบดี เพราะประธานาธิบดียังคงอยู่ในตำแหน่งอีก 2 ปี จะมีการเลือกตั้งเมื่อครบวาระ 4 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเลือกเจ้าหน้าที่รัฐในระดับรัฐบาลกลาง และระดับท้องถิ่น เช่น นายกรัฐมนตรี อีกด้วยขณะเดียวกันก็จะมีการลงความเห็นชอบกฎหมายท้องถิ่นในหลายประเด็น ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน ทั้งเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับมือกับประเด็นคนเข้าเมือง และนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ โดยการเลือกตั้งของสหรัฐฯ กับไทย มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือระบบการเลือกตั้งของสหรัฐ จะใช้อินเตอร์เน็ตช่วย ทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ง่ายกว่า ทั้งยังเป็นความลับ ไม่มีใครมาบังคับการใช้สิทธิ์ของแต่ละคนได้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การบรรยายเรื่องระบบการเลือกตั้งในสหรัฐ การถ่ายทอดสดผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ การสัมภาษณ์สด ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พำนักในสหรัฐฯ และสังเกตการเลือกตั้งกลางเทอมอย่างใกล้ชิด การอภิปรายกลุ่มโดยพลเมืองสหรัฐฯ รุ่นเยาว์ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในสหรัฐฯ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้