กกล.ผาเมืองแถลงผลงานประจำปี “พล.ต.ศุภฤกษ์”ห่วงปัญหาฝุ่นpm2.5กระทบสุขภาพประชาชน เผยหารือกับเพื่อนบ้านลดปัญหาไฟป่าทั้งช่วนกันดับและร่วมทำแนวกันไฟ

กกล.ผาเมืองแถลงผลงานประจำปี “พล.ต.ศุภฤกษ์”ห่วงปัญหาฝุ่นpm2.5กระทบสุขภาพประชาชน เผยหารือกับเพื่อนบ้านลดปัญหาไฟป่าทั้งช่วนกันดับและร่วมทำแนวกันไฟ

กองกำลังผาเมืองแถลงผลปฏิบัติงานตั้งแต่ต.ค.66-ปัจจุบันทั้งด้านสกัดกั้นยาเสพติด เฝ้าระวังแนวชายแดน สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและความมั่นคงตามแนวชายแดน ผบ.กกล.ผาเมืองห่วงสถานการณ์ฝุ่นควันกระทบการดำรงชีวิตของประชาชน เผยหารือและสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน แจงทั้งร่วมดับไฟป่าและทำแนวกันไฟร่วมกันจนลดปัญหาการเผาฝั่งตรงข้ามแม่สายได้

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.66 ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมสรุปผลการปฏิบัติด้านยุทธการ ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน) โดยเฉพาะด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 ในห้วงตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 202 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 251 คน กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต จำนวน 31 ศพ และตรวจยึดยาบ้า จำนวน 24 ล้าน 2 แสนเม็ดเศษ (24,230,073 เม็ด) ไอซ์ จำนวน  878.3 กิโลกรัม, ฝิ่น 18 กิโลกรัม และ คีตามีน 300 กิโลกรัม

ในด้านการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน เป็นการลาดตระเวนเฝ้าตรวจป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยจากกองกำลังชนกลุ่มน้อย หรือกองกำลังของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหน่วยได้มีการวางกำลัง ในพื้นที่ทั้งหมด 230 ฐาน, จุดตรวจด่านตรวจ จำนวน 85 จุด โดยที่ผ่านมาไม่ปรากฏการลุกล้ำอธิปไตยแต่อย่างใด สำหรับพื้นที่ที่มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในด้านการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีผลการจับกุม จำนวน 162 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ จำนวน 499 คน และสามารถจับกุมผู้นำพาได้ จำนวน 59 คน

ด้านการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวน 8 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ตรวจยึด ของกลางไม้ท่อน จำนวน 88 ท่อน, ไม้แปรรูป จำนวน 5,080 แผ่น, เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง และพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ในด้านการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ 1.การกระทำผิด พระราชบัญญัติอาวุธและเครื่องกระสุน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 13 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 11 คน ตรวจยึดอาวุธปืน จำนวน 18 กระบอก และกระสุนปืน จำนวน 479 นัด 2.การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. โจรกรรมข้ามแดน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 23 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 17 คน ตรวจยึดรถยนต์ จำนวน 13 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน 3.การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร จำนวน 13 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 7 คน ตรวจยึดบุหรี่ จำนวน 5,095 ซอง

นอกจากนี้สนับสนุนอากาศยานลำเลียงผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จำนวน 21 ครั้ง มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 21 ราย, ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 17 ครั้ง มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 816 ครัวเรือน, ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ได้ดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 13 ครั้ง และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 67 ราย, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 327 ครั้ง มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 2,408 ราย

ด้านการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ทางหน่วยได้ดำเนินการการพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ เช่น การจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน, การประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว เป็นต้น และอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ การลาดตระเวนร่วม ระหว่างทหารไทยกับทหารประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทหารประเทศเพื่อนบ้าน

พลตรี ศุภฤกษ์ ยังกล่าวด้วยว่า วันนี้ตอนกลับจากเพชรบูรณ์มาเชียงใหม่พบว่าสถานการณ์ฝุ่นควันpm2.5 รุนแรงมากท้องฟ้าเป็นสีขาวหม่น ขนาดอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่บินสูงก็ยังรู้สึกเวียนหัวและจาม ก็รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ขอให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นpm2.5 ด้วย โดยระหว่างวันที่ 6-7 มี.ค.66 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ที่แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาวซึ่งเป็นการประชุมประจำวงรอบและครั้งนี้ทางลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประเด็นที่หารือก็จะเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติด การโจรกรรมข้ามแดนและการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดน เพราะจริงๆ แล้วประชาชนทั้งสองฝั่งไทย-ลาวจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปมาหาสู่และมีแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแนวเขตแดนตามธรรมชาติกั้น

“ความมั่นคงทางชายแดนที่ดีคือจะต้องไม่มีเส้นเขตแดน ประชาชนตามแนวชายแดนมีความสู้ พูดคุยกันรู้เรื่อง ปัญหาการสู้รบไม่มีก็จะทำให้สงบสุขกันทุกฝ่าย ซึ่งทหาร ตำรวจจะที่มีการประชุมพูดคุยกันจะเน้นเรื่องนี้ ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ การค้า สังคม จิตวิทยาเป็นคณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่ง”ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 กล่าว

ทางด้านพันเอกณฑี    ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ทัพเจ้าตาก จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในส่วนของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC)ไทยกับเมียนมาได้มีการพูดคุยกันตลอด และมีการร่วมมือกันดับไฟป่าที่ดอยช้างมูบ ฝั่งตรงข้ามอ.แม่สาย จ.เชียงรายซึ่งอยู่ใกล้ฐานของเมียนมา รวมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟด้วย โดยความร่วมมือระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านมีทุกระดับ และปีนี้ยังไม่เจอปัญหาเรื่องการเผาป่าในฝั่งเมียนมาด้านอ.แม่สายเหมือนในอดีตที่เคยมีการเผากันมากจนฝุ่นควันกระทบมาถึงอ.แม่สาย จ.เชียงราย แต่จะพบเจอปัญหาทางด้านเขื่อนภูมิพล จ.ตากมากกว่า

บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ทัพเจ้าตาก จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา ยังกล่าวอีกว่า ในวันที่ 29 มี.ค.66 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมียนมาเป็นเจ้าภาพ ถ้าหากไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ยังกำหนดการประชุมกันเหมือนเดิม แม้ว่าขณะนี้จะมีการเปิดด่านชายแดนท่าขี้เหล็กฝั่งตรงข้ามอ.แม่สาย จ.เชียงรายแล้ว แต่ยังเป็นช่วงเริ่มต้นซึ่งทางเมียนมาบอกยังเป็นช่วงทดลองเปิดจึงกำหนดเวลาเปิดตั้งแต่ 06.00-18.30 น.เพื่อรอดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่ง โดยภาพรวมก็ไม่มีปัญหาอะไร และการข้ามแดนไปฝั่งเมียนมาแล้วกลับเข้ามาก็มีการตรวจตราตามปกติ.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้