กกต.เชียงใหม่ชี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนผิดกม.เลือกตั้ง ขณะที่คนออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้

กกต.เชียงใหม่ชี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนผิดกม.เลือกตั้ง ขณะที่คนออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้

- in headline, จับกระแสสังคม

กกต.เชียงใหม่เผยคนเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ชี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนทำผิดกม.เลือกตั้ง ขณะที่บัตรเสียยังสูงถึงร้อยละ 4.03 ยอมรับการรายงานผลที่ป้ายติดประกาศล่าช้าเพราะต้องตรวจสอบความถูกต้องเนื่องจากเป็นเอกสารราชการหวั่นจะมีปัญหาภายหลัง แต่จะสามารถส่งเอกสารให้กกต.กลางได้ก่อนเที่ยงวันที่ 16 พ.ค.อย่างแน่นอน ขณะที่ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก้าวไกลมีคะแนนสูงสุดอันดับแรก 7 เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย 2 เขตและพลังประชารัฐ 1 เขต

นายนภดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประชาชนสามารถดูได้จาก Ect Report ซึ่งมีการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครบทุกเขต ส่วนการขึ้นป้ายแสดงผลการนับคะแนนต่างๆ ทั้งที่เขตเลือกตั้งและที่สนง.กกต.จังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจทานเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะจำนวนบัตรเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งจะต้องให้ตรงกัน จึงยังไม่มีเขตเลือกตั้งไหนที่สามารถขึ้นป้ายได้ในขณะนี้ เพราะการติดคะแนนต่างๆ ถือเป็นเอกสารทางราชการข้อมูลจึงต้องให้ถูกต้อง

ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,331,007 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,605 หน่วย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,088,305 คนคิดเป็นร้อยละ 81.77 จากที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 85 ทั้งนี้อาจเพราะมีฝนฟ้าคะนองด้วยและผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งน้อย ซึ่งกกต.มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปทุกครัวเรือนแล้ว แต่ตัวเลขก็ไม่ห่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี 62 ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 83.33 บัตรดี 1,017,420 บัตรคิดเป็นร้อยละ 93.49 บัตรเสีย 43,817 บัตรคิดเป็นร้อยละ 4.03 จากที่ตั้งเป้าบัตรเสียไว้ไม่เกินร้อยละ 3 ซึ่งก็ยังถือว่าบัตรเสียยังสูงอยู่ ส่วนบัตรไม่เลือกใครมีจำนวน 27,066 คิดเป็นร้อยละ 2.49 โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการใน 10 เขตเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล 7 เขต เพื่อไทย 2 เขตและพลังประชารัฐ 1 เขต

“อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การรายงานผลล่าช้าเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารและอยู่บนเขาสูงเช่นที่อ.อมก๋อย เวียงแหง เชียงดาว พร้าว ซึ่งการเดินทางต้องใช้รถโฟร์วีลติดโซ่ และเดินทางกว่า 100 กิโลเมตรคือที่นาเกียน อ.อมก๋อย กว่าเจ้าหน้าที่จะส่งบัตรมาที่อำเภอได้ก็เวลาตี 3 ส่วนที่ดอยเต่าก็ต้องใช้เรือข้ามฟาก มาถึงโป๊ะเรือและเดินทางด้วยรถยนต์มาที่อำเภอก็ 22.30 น.แล้ว”นายนภดล กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม กกต.เชียงใหม่จะสามารถสรุปผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วเสร็จและจัดส่งให้กกต.กลางได้ก่อนเที่ยงวันที่ 16 พ.ค.66 สำหรับบัตรเลือกตั้งจะจัดเก็บไว้ที่อำเภอต่างๆ รวมทั้งสถานีตำรวจ และกกต.เชียงใหม่จะไปรับบัตรเลือกตั้งมาเก็บไว้ที่สำนักงานกกต. กรณีที่มีการร้องเรียนก็จะได้ทำการตรวจสอบได้ สำหรับเรื่องร้องเรียนในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครยังไม่มี จะมีแค่ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครกับเอกสารแนะนำตัวที่ไม่ตรงกันเท่านั้นซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้