คึกคัก-นศ.ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต.ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มช.

คึกคัก-นศ.ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต.ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มช.

นักศึกษา และผู้สนใจ เดินทางมาร่วมลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเนืองแน่น ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง 14.00-18.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จัดบริเวณองค์การนักศึกษา ในเวลา 12.30-14.00 น. ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้.

You may also like

นักท่องเที่ยวตื่นตาพิธีเปิดงดงาม เทศบาลเมืองต้นเปารวม 3 งาน”ร่ม โคม กระดาษสา”

จำนวนผู้