ขรก.-ประชาชนทั่วเหนือ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ขรก.-ประชาชนทั่วเหนือ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

- in headline, จับกระแสสังคม

ภาคเหนือ / ข้าราชการ พ่อค้า เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วภาคเหนือ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ยืนยันให้ไทยปกครองด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 23 ต.ค.63  เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เชียงใหม่ นำโดยนายสพันธ์นัณ  เยี่ยมเมธาร ร่วมกับกลุ่มไทยภักดีเชียงใหม่ นำโดยนายสุกิจ เดชกุล  และภาคีคนเชียงใหม่รักในหลวง จัดกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยผู้เข้าร่วมได้สวมเสื้อสีเหลือง ถือธงชาติ ธง วปร. พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9, ร.10 และพระบรมราชินี กิจกรรมมีการร้องเพลงเราสู้ และร่วมกันกล่าวทรงพระเจริญ 3 ครั้ง จากนั้นเป็นการสลับกันปราศรัย แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ พร้อมประกาศปกป้องสถาบันฯ  และยืนยันต้องการให้ไทยปกครองด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขณะที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 150 คนจาก 13 หมู่บ้าน พร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลือง ชูธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมตัวแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่บริเวณหอนาฬิกา เยื้องศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ร่วมกิจกรรมรายหนึ่ง กล่าวว่า แม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวัดของพ่อ ชาวปางหมูร่วมใจกันมาในวันนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อ และจะปกป้องสถาบันของพ่อไว้ตลอดไป และแม้ว่าสังคมไทยจะมีความเห็นต่างอย่างไร ก็ไม่อยากให้ก้าวล่วงสถาบันฯ เพราะเรารักพ่อหลวงของเรา และพวกเราจะปกป้องสถาบันของพ่อสืบต่อไปด้าน จ.ตาก เมื่อเวลา 09.30 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านตาก พร้อมด้วย อสม. และประชาชน ประมาณ 500 คน ได้ร่วมกันแสดงพลังปกป้อง และเทิดทูนสถาบันฯ บริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาก โดยการถือป้ายข้อความเทิดทูนสถาบันฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อแสดงจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ต่อมาเวลา 10.30 น. ที่บ้านห้วยสลุง หมู่ 8 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด ข้าราชการพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นักเรียน และประชาชน ประมาณ 500  คน ก็ได้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกับที่ อ.แม่สอด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ราว 200 คน ได้ร่วมกันแสดงพลังปกป้อง และเทิดทูนสถาบันฯ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยการถือป้ายข้อความเทิดทูนสถาบันฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ส่วนช่วงบ่าย นายวันชัย เฉยชู ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกำนันตำบลโป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก พร้อมด้วยกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตาก ประมาณ 2,000 คน ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังปกป้อง และเทิดทูนสถาบันฯ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  สำหรับที่ จ.พิษณุโลก กิจกรรมเริ่มเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. โดย กลุ่มคนเสื้อเหลือง จ.พิษณุโลก ราว 50 คน นำโดย ร.อ.อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเทิดทูนและปกป้องสถาบันฯ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง  ขณะเดียวกันที่วงเวียนหอนาฬิกา มวลชนประมาณ 60คน นำโดยนายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ  นายทวี ทองถัน ประธานที่ปรึกษาสภาพลเมือง จ.พิษณุโลก ก็ได้จัดกิจกรรมเช่นกัน.

You may also like

สานพลัง4องค์กรรับมือ“ภัยพิบัติ” บทพิสูจน์การจัดการอย่างมีส่วนร่วม  

จำนวนผู้