“เสรีอินทนิล”เพาะ5เมล็ดพันธุ์ รากฐานพัฒนา”แม่โจ้”สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ

“เสรีอินทนิล”เพาะ5เมล็ดพันธุ์ รากฐานพัฒนา”แม่โจ้”สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ

เชียงใหม่ /พรรค“เสรีอินทนิล” เร่งเพาะ 5 เมล็ดพันธุ์ วางรากฐานพัฒนาแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ย้ำเป็นการกรุยทางสู่เป้าหมาย “มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยจะครบรอบ 1 ศตวรรษนายธีรภูมิ ซ้อนเสียงดัง ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 และหัวหน้าพรรคเสรีอินทนิล เปิดเผยว่าพรรคเสรีอินทนิล เกิดจากมุมมองของสมาชิกที่เห็นพ้องต้องกันว่า  มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความโดดเด่นทางด้านการเกษตร แต่นักศึกษาบางกลุ่มยังไม่ทราบ รวมถึงคนในพื้นที่ใกล้เคียงก็ให้ความสนใจน้อย เมื่อเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในพื้นที่เดียวกัน  ทางพรรคเสรีอินทนิล จึงอยากผลักดันในการ สร้างความเสมอภาค สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและคนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงผู้คนที่มีความสนใจทางด้านการเกษตร ให้ได้รับรู้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ที่ทั้งความเสมอภาค และพร้อมพัฒนาสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป  และปีนี้พรรคก้าวสู่ปีที่ 2  ซึ่งยังคงยึดถืออุดมการณ์ ในเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการช่วยเหลือสังคมนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทางพรรค ได้จัดกิจกรรมทั้งทางสังคม และส่งเสริมกิจกรรมการเมือง เช่น การลงสำรวจพื้นที่เหมืองแร่ถ่านหิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของสังคม ชุมชนในหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบ, การออกแถลงการณ์เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยรายละเอียดการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร และการออกแถลงการณ์จุดยืนของพรรคเสรีอินทนิลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงออกแถลงการณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง, การจัดโครงการ “สายธารน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ในเหตุการณ์อุทกภัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่พรรคได้เปิดรับบริจาค อาหารแห้ง น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นในสถานการณ์อุทกภัย, การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันสำคัญทางการเมือง ที่ผ่านจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ว่ามีเหตุการณ์ หรือกิจกรรมสำคัญอย่างไรบ้างสำหรับการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2563 ทางพรรคเสรีอินทนิลมีวิสัยทัศน์ว่า “เสียงของนักศึกษาคือหัวใจของพรรค รับฟังทุกปัญหา ก้าวข้ามความขัดแย้ง สู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยชั้นนำ” เสียงของนักศึกษามีความสำคัญในการผลักดันให้เกิดในกิจกรรมที่ผ่านมา และการที่จะพัฒนาสู่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย ที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค อย่างยุติธรรม รวมถึงการสร้างความเสมอภาค เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ด้าน นายทริสติน บูดินสไตน์  รองโฆษกพรรคเสรีอินทนิล กล่าวถึงการหาเสียงของพรรคในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า คนเริ่มรู้จักพรรคเสรีอินทนิลมากยิ่งขึ้น จากการเดินลงพื้นที่หาเสียงตามคณะต่างๆและบริเวณหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการเปิดตัวผู้สมัครทีละคน และบรรยาย แสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นอย่างชัดเจน ภายใต้นโยบายพรรคทั้ง 5 ด้าน หรือที่ทางพรรคเรียกว่า เมล็ดพันธุ์ในการปลูกสร้างการวางรากฐาน การสร้างความเสมอ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป ประกอบด้วย 1. เมล็ดพันธุ์ GO ECO  ซึ่งอีก15 ปี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะครบ 100 ปี มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ทางพรรคจึงอยากปลูกเมล็ดพันธุ์นี้เพื่อวางรากฐานสู่อนาคต ทั้งการวางโครงการสร้างรถรางพลังงานทางเลือก เพิ่มจักรยานหอใน และโครงการเพิ่มแสงสว่างรอบมหาวิทยาลัย โดยใช้เสาไฟฟ้าพลังงานสะอาดเมล็ดพันธุ์สวัสดิการ ทางพรรคได้วางโครงการคนหัวแข็ง มีการแจกหมวกกันน็อคให้กับนักศึกษาใหม่ ที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความปลอดภัย ตลอดการสัญจร ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 3. เมล็ดพันธุ์กิจกรรม เพราะบทบาทหน้าที่ขององค์การนักศึกษา คือการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พรรคจึงจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมคือผู้บริหารพบนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีกิจกรรมนี้บ้างแต่ไม่บ่อยนัก จึงอยากเพิ่มความถี่ให้มีการพบปะกันระหว่างนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้บ่อยขึ้น เช่น เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย และหาทางออก เป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา

2.เมล็ดพันธุ์ โครงการดีๆ สำหรับนักศึกษา ซึ่งทางพรรคอยากจัดโครงการที่มีประโยชน์และโครงการพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น โครงการติวออนไลน์ ส่งเสริมด้านวิชาการให้เข้มแข็ง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม หรือติวในช่วงใกล้สอบ ช่วงเวลานอกเวลาเรียน และ 5. เมล็ดพันธุ์ความเสมอภาค อยากให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึง สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค อย่างยุติธรรม พรรคเสรีอินทนิลจึงมีนโยบายในการผลักดันเพศสภาพของนักศึกษา ในเรื่องของเครื่องแต่งกายนักศึกษา และกิจกรรมต่าง ของกลุ่มนักศึกษา LGBTQ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมเพศสภาพตามนโยบายพรรคอย่างจริงจัง ในปี้นี้ จึงมีหัวหน้าฝ่ายนโยบาย LGBTQ ด้วย และมีบทบาทและหน้าที่ในการผลักดันและรับฟังปัญหาเหล่ากลุ่มนักศึกษาLGBTQ โดยเฉพาะ“ในการเลือกตั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เชื่อว่าพรรคเสรีอินทนิล จะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักศึกษา เพราะ ไม่ได้ชูที่ตัวบุคคล แต่ชูนโยบายที่ได้รับฟังจากนักศึกษาทุกคน นั่นหมายความว่านักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบให้พรรคเสรีอินทนิลเป็นพรรคของนักศึกษาจริงๆ” รองโฆษกพรรค กล่าวทิ้งท้าย.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้