เผยการแก้ปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อยดีขึ้นการลักลอบปลูกฝิ่นลดลงวางเป้า 5 ปีลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและควบคุมพื้นที่มากกว่า 70 หมู่บ้าน

เผยการแก้ปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อยดีขึ้นการลักลอบปลูกฝิ่นลดลงวางเป้า 5 ปีลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและควบคุมพื้นที่มากกว่า 70 หมู่บ้าน

ผอ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย พอใจผลการปฏิบัติงานลดการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ พบตัวเลขลดลงร้อยละ 94.08 ชี้ผลจากการทำงานที่เข้มแข็งของภาครัฐ

พล.ท.สมพงษ์   แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ( ศมพ.อมก๋อย ) ตั้งแต่ปี 2560 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะทำงานและแผนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ ประจำปี2560/61 ในระดับประเทศ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 157.27 ไร่ ลดลงจากปี 2559/60 คิดเป็นร้อยละ 87.14 โดยที่อำเภออมก๋อย พบการลักลอบปลูกฝิ่นจำนวน 82 แปลง 53.73 ไร่ ลดลงจากปี 2559/60 จำนวน 854.30 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 94.08

แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวอีกว่า ในห้วงที่ผ่านมายังคงพบพื้นที่ปลูกฝิ่น ผู้เสพ และผู้ติดฝิ่น อีกทั้งมีการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝิ่นและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักเกิดจากสภาพปัจจัยพื้นฐานของการจัดการปัญหาต่างๆ ในพื้นที่    ที่ยากต่อการเข้าถึง จึงยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นเพื่อเป็นการหาเลี้ยงชีพ เนื่องจากความยากจนของประชาชน  ตลอดจนการใช้ฝิ่นเป็นยาทดแทนการรักษาโรคเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข และยังคงมีกลุ่มผู้ค้ารายสำคัญ และนายทุน ที่มีการจ้างแรงงานและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เพื่อแลกกับยาเสพติดและเงินจำนวนไม่มากเป็นค่าแรงตอบแทน

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้กำหนดแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564 เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและมีการควบคุมพื้นที่จำนวนมากกว่า 70 หมู่บ้าน  และใช้มาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบำบัด รักษา ติดตาม ฟื้นฟูอย่างครบวงจร  ที่สำคัญคือการป้องกันปัญหาฝิ่นและยาเสพติดต่อกลุ่มเยาวชนและการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอ.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้