อุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ จัด NSP INNOVATION FAIR 2022 เปิดโลกนวัตกรรมต่อเนื่องปีที่ 7 นำเสนอบริการ ผลงานผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพ จาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานฯ ในแบบ Hybrid Event

อุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ จัด NSP INNOVATION FAIR 2022 เปิดโลกนวัตกรรมต่อเนื่องปีที่ 7 นำเสนอบริการ ผลงานผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพ จาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานฯ ในแบบ Hybrid Event

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จัดงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 ต่อเนื่องปีที่ 7 โชว์ผลงานผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และนวัตกรรมจาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่าย แนะนำบริการจากอุทยานฯ เชื่อมโลกสัมผัสผลงาน เสริมองค์ความรู้ตามเทรนด์ Metaverse แบบ Hybrid Event ตลอดงาน พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงชม ช้อป ใช้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่ผ่านการยกระดับและสร้างมูลค่าจากฝีมือคนไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคมนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ หรือรับชมผ่าน Life Streaming ที่ Facebook Fanpage: NSP Innovation Fair


วันที่ 29 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินงานอุทยานฯ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ด้วยองค์ความรู้จากภาคการศึกษา ผสานการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง รวมทั้งยังสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงแค่สร้างรายได้ แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้รับการเพิ่มมูลค่ายกระดับมาตรฐานสู่สายตาประชาชน
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งเน้นและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ผนวกไว้ด้วยกัน โดยสนับสนุนผ่านกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยกลไกของอุทยานฯ จะช่วยพัฒนาต่อยอดศักยภาพทางด้านกำลังคน ชุมชน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup ในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 นับเป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมซึ่งรวบรวมผลงานที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผ่านการรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจจากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชนและภาคสังคมได้เป็นอย่างดี

ด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. กล่าวในฐานะแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือว่า อุทยานฯ ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยในการจัดงานและเพื่อคลายความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รวมถึงการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผู้เข้าร่วมงาน ทุกคนอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการปรับแผนการจัดการในรูปแบบ New Normal เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมสามารถรับชมงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยพบกับบูธจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ กว่า 100 รายการ, Startup Showcase แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มจาก startup ที่ช่วยแก้ pain point ในชีวิตประจำวันให้ง่ายและสะดวก มากยิ่งขึ้น, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร, ข้าวปลอดภัยไร้มอด เกรดพรีเมียมจาก 7 สหกรณ์ในภาคเหนือโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม, การประกาศรางวัล NSP INNOVATION AWARD 2021 พร้อมร่วมรับฟังเสวนาเสริมองค์ความรู้ตามเทรนด์ “ก้าวสู่โลกเสมือนจริง Metaverse” ฯลฯ
ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ยังได้ทิ้งท้ายเชิญร่วมชมผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยได้จากงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ พร้อมช้อปสินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะหน้างาน หรือรับชมงานในรูปแบบ Live Steaming ได้ผ่าน Facebook Fanpage: NSP Innovation Fair ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้