สนข.มั่นใจคาดภายในปี 2564 ได้ใช้รถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ รัฐควักงบประมาณลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท

สนข.มั่นใจคาดภายในปี 2564 ได้ใช้รถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ รัฐควักงบประมาณลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท

สนข.มั่นใจคาดภายในปี 2564 ได้ใช้รถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ รัฐควักงบประมาณลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท หลังส่งผลสรุปโครงการเข้าครม.ได้ปลายปีนี้ เชื่อไม่มีปัญหาทั้งการเวนคืนและก่อสร้าง

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 4 (สรุปผลการศึกษาโครงการ)โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ     รถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลสรุปแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม รูปแบบโครงสร้างทางรถไฟ ความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการ การเวนคืนที่ดินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ได้นำผลสรุปแนวเส้นทางที่เหมาะสมระยะทางรวม 189 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเด่นชัย-ลำปาง ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตรเป็นการสร้างทางรถไฟคู่ไปกับแนวเขตทางเดิมพร้อมปรับรัศมีโค้งของทางรถไฟเดิมเพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น โดยสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่วงลำปาง-เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างทางคู่ขนานในแนวเขตทางเดิมบางส่วน และตัดแนวทางรถไฟใหม่บางส่วนเพื่อให้เป็นแนวเส้นตรงมากที่สุด โดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทาง ส่วนการออกแบบโครงสร้างทางรถไฟจะออกแบบให้สอดคล้องกับการออกแบบรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคมที่เป็นไปตามมาตรฐานของ American Railway Engineering and maintenance-of-Way Association(AREMA) และการรถไฟแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้สามารถรองรับน้ำหนักกดเพลาได้ 20 ตัน(U20)

“รถไฟรางคู่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารอรถเข้าและออก นอกจากนี้ยังจะแก้ปัญหาจุดตัด ปัญหาคอขวดและอุบัติเหตุต่างๆโดยทำเป็นรางคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายทางตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมที่จะเปลี่ยนจากรถไฟทางเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันเกือบ 90% เป็นรางคู่ และกำหนดไว้ว่าภายใน 8 ปีจะต้องดำเนินการใน 16  เส้นทางและเส้นทางเด่นชัย-เชียงใหม่ก็เป็น 1 ใน 16 เส้นทางดังกล่าว”ผอ.สนข.กล่าวและชี้แจงอีกว่า

หลังจากรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 4 นี้แล้วทางสนข.ก็จะเสนอผ่านกระทรวงคมนาคมเข้าคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตั้งงบประมาณดำเนินการคาดว่าภายใน 2 เดือนนี้ ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างจริงๆ จะใช้เวลาประมาณ 3 ปีหลังจากที่ครม.เห็นชอบ แต่การรถไฟฯจะยังดำเนินการไม่ได้จนกว่าทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะอนุมัติผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อน

ซึ่งการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจของโครงการนี้พบว่ามีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ(EIRR) 12.06% มูลค่าปัจจุบันสิทธิ(NPV)291 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.01% ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของธนาคารโลก และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 61,220 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 756 ล้านบาท

ผอ.สนข.กล่าวอีกว่า ในตอนนี้เรื่องของ EIA ไม่น่าเป็นห่วงเพราะเส้นทางก่อสร้างก็ใช้แนวทางเดิมและอยู่ในแนวเดิมเกือบทั้งหมด ส่วนที่เพิ่มก็ยังเป็นเขตทางเดิมของการรถไฟ ตนมั่นใจว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ 100% และเป็นการลงทุนของภาครัฐทั้งหมด การเวนคืนที่ดินก็ไม่น่าเป็นห่วง.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้