รณรงค์ประเวณีปี๋ใหม่เมือง ตวยฮีด ตามฮอย ดำหัวช่วงสงกรานต์ 13-16 เม.ย.เทศบาลฯย้ายกิจกรรมจัดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

รณรงค์ประเวณีปี๋ใหม่เมือง ตวยฮีด ตามฮอย ดำหัวช่วงสงกรานต์ 13-16 เม.ย.เทศบาลฯย้ายกิจกรรมจัดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

รณรงค์ประเวณีปี๋ใหม่เมืองตวยฮีดตามฮอย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ยื่นข้อเสนอขอให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติหวังให้ถูกต้องตามประเพณี ด้านทบ.นครเชียงใหม่เผยย้ายสถานที่จัดกิจกรรมมาที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์หรือประเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2560 ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2560  ภายใต้แนวคิด “การน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนเชียงใหม่ และโปรดเกล้าให้พสกนิกรจัดพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายน้ำสรงแบบล้านนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2507”  และ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานในส่วนของกิจกรรมที่เคยจัดบริเวณข่วงประตูท่าแพ ย้ายไปจัดบริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ทั้งหมด โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ คือ พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2560  ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ออกแห่ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 โดยเริ่มขบวนจากสี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ในส่วนของกิจกรรมล้านนาไทยในอดีต  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560 ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะประกอบด้วยขบวนแห่และพิธีถวายเครื่องสักการะมงคลแบบล้านนาโบราณและสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร ในวันที่ 12 เมษายน 2560    การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พราวฟ้านครเชียงใหม่ภายใต้ร่มพระบารมี” และประมวลภาพกิจกรรม 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ณ ลานด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม ข่วงสาธิตวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่, ข่วงกาดหมั้วอาหาร ขนมพื้นเมือง, ข่วงการแสดงศิลปวัฒนธรรม  ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 พิธีเปิดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาชุด “พราววิจิตร พราวเชียงใหม่”ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ในวันที่ 15 เมษายน 2560

ด้านนางสิริยา บุญยศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เตรียมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์(ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)จังหวัดเชียงใหม่  โดยจัดกิจกรรมม่วนใจ๋ตามฮีตปี๋ใหม่เมือง ข่วงวัฒนธรรมกาดหมั้วคนเมือง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  เช่น  อาหารพื้นเมือง  ขนมพื้นเมือง  และน้ำสมุนไพรพื้นเมือง มีการสาธิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการตัดช่อ  ตัดตุง  สาธิตการเตรียมอาหารพื้นเมือง  สาธิตการจัดแต่งดาเครื่องดำหัวแบบล้านนา  เครื่องสักการะที่ใช้ประกอบพิธีวันพญาวัน ก่อเจดีย์ทราย  พร้อมประดับช่อและตุง การแสดงมหกรรมกลองล้านนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(การขับซอล้านนา และศิลปะการแสดง

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยตรวจบูรณาการและรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์(ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) จังหวัดเชียงใหม่ มีการเฝ้าระวังในเรื่องการแต่งกาย  การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกต้องและปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  มีน้ำใจให้แก่กัน  ตลอดจนการเฝ้าระวังการแสดงที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ  ซึ่งขณะนี้กำลังจะมีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมออกมาซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอผวจ.เชียงใหม่ลงนาม

“ช่วงประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองนี่ อยากจะรณรงค์ให้คนเชียงใหม่สืบฮีด สานฮอย ซึ่งทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีข้อเรียกร้องมาหลายปีที่จะขอให้ทางราชการพิจารณาปรับเปลี่ยนวันเทศกาลมหาสงกรานต์ให้ตรงตามปฏิทินโหรหลวงและปฏิทินพื้นเมือง ซึ่งวันมหาสงกรานต์หรือวันสังขารล่องจากเดิมจะเป็นวันที่ 13 เม.ย.ก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 14 เม.ย.วันเนาว์ก็จะเป็นวันที่ 15 เม.ย.และวันพญาวันก็คือวันที่ 16 เม.ย. แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะยังยึดตามประเพณีสากล”วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ในส่วนของการดำหัวซึ่งมีคนถามกันมากว่าจะทำช่วงไหนที่เหมาะสม ซึ่งตามฮีตฮอยนั้นการดำหัวจะทำในช่วงวันสงกรานต์คือ 13-16 เม.ย.และในส่วนของการเคลื่อนของเวลาจะทำให้วันมหาสงกรานต์เปลี่ยนไป แต่จากการพูดคุยกับทางวัดหลายๆ วัด บางวัดก็เปลี่ยน บางวัดก็ยังยึดแบบเดิม เช่นเดียวกับการดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ยังยึดที่เคยปฏิบัติกันมาคือวันที่ 15 เม.ย.

ขณะที่พ.ต.อ.ปิยพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ กล่าวถึงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้นั่งกระบะเล่นน้ำสงกรานต์ว่า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือถือเป็นพื้นที่ชนบทซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงใช้รถกระบะมากกว่ารถยนต์เก๋ง เมื่อถึงเทศกาลประจำปีก็จะหยุดงาน 10 วัน เพื่อพักผ่อน และร่วมกิจกรรมตามประเพณีที่นิยม รวมตัวกันไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยนำน้ำใส่ถังตระเวนไปตามบ้านญาติพี่น้อง การจะไปบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ถูกต้องนัก ในเชียงใหม่พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์เรียกว่าทั้งเมือง คงต้องใช้วิธีขอความร่วมมือให้มีความระมัดระวังอย่าบรรทุกเกิน ขับรถช้าๆ อย่าให้เด็กนั่งในจุดที่เป็นอันตราย เมาห้ามเด็ดขาด ส่วนบนถนนใหญ่การจะเฮฮา เมาสุรา ทำไม่ได้ต้องดำเนินการตามกฎหมาย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้