ขนส่งแจงตรวจวัดควันดำรถตั้งแต่ธ.ค.-ม.ค.พบรถตรวจสภาพไม่ผ่านถึง 766 คัน

ขนส่งแจงตรวจวัดควันดำรถตั้งแต่ธ.ค.-ม.ค.พบรถตรวจสภาพไม่ผ่านถึง 766 คัน

ขนส่งตรวจสภาพรถและตรวจวัดควันดำเดือนม.ค.14,140 คัน ไม่ผ่าน 306 คัน ย้อนสถิติเดือนธ.ค.ที่ผ่านมาตรวจ 15,760 คัน มีรถไม่ผ่านตรวจวัดควันดำ 460 คัน  

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รายงานการตรวจสภาพรถ การตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยได้ตรวจสภาพรถของหน่วยงานราชการคือ สำนักงานทางหลวง จำนวน 39 คัน ตรวจผ่าน 36 คัน ไม่ผ่าน 3 คัน ตรวจรถบรรทุกบริษัทขนส่งจำนวน 905 คัน ผ่าน 884 คัน ไม่ผ่าน 21 คัน ตรวจรถโดยสารประจำทาง 266 คัน ผ่าน 255 คัน ไม่ผ่าน 11 คัน

นอกจากนี้ยังได้ตรวจสภาพรถและตรวจวัดควันดำรถตามถนน โดยการตั้งด่านตรวจจำนวน 163 คัน ผ่าน 145 คัน ไม่ผ่าน 11 คัน และจากข้อมูลของสถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)เพื่อต่อภาษีรถนั้น มีการตรวจ 12,767 คัน ผ่าน 12,514 คัน ไม่ผ่าน 253 คัน

สรุปในเดือนมกราคมได้ตรวจสภาพรถและตรวจวัดควันดำจำนวน 14,140 คัน ผ่าน 13,834 คัน ไม่ผ่าน 306 คัน ทั้งนี้รถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพและตรวจวัดควันดำจะต้องนำรถไปแก้ไขและกลับมาตรวจสภาพใหม่ ถึงจะได้รับการอนุญาตให้ต่อภาษีรถได้

ทั้งนี้ข้อมูลการตรวจสภาพรถและตรวจวัดควันดำ เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ทางสนง.ขนส่งจังหวัดเชียงให่ ได้ตรวจสภาพรถและตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะไป 15,760 คัน ผ่าน 15,300 คัน ไม่ผ่าน 460 คัน.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้