72 หน่วยงานในเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ”น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล”

72 หน่วยงานในเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ”น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล”

- in headline, จับกระแสสังคม

72 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects  น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 นี้

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเชียงใหม่ The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู้ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน72 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects  น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects  น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดจากการทรงงาน ความรัก ความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อประชาชน ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

การจัดนิทรรศการครั้งนี้  จัดทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอร้อยเรียงเนื้อเรื่องตั้งแต่พระราชประวัติ พระอัจฉริยะภาพพระเกียรติคุณ และความรักความห่วงใยที่มีต่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหน้าที่ “พ่อของแผ่นดิน” ที่สะท้อนจากพระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ การเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2501 ไปจนถึงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  นำเสนอทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ แสดงในอาคาร และการจัดแสดงนิทรรศการภายนอกอาคาร

โดยเนื้อหานิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านคมนาคมและการสื่อสาร  ด้านพระราชประวัติ  พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและวรรณกรรม และพระเกียรติ ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้รับชม ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น  

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมชมนิทรรศการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อถวายความอาลัยครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้