ในหลวงพระราชทานเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ในหลวงพระราชทานเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

- in headline, จับกระแสสังคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา พระมหาธาตุเจดีย์
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 17.00 น. วันนี้ (7 พ.ค.62) ที่ ศาลาหน้าพระธาตุ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา
ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างๆ 10 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ในจังหวัดที่มีปูชนียสถานสำคัญที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชสักการะฯ คือ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเชิญเครื่องราชสักการะฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อัญเชิญเครื่องราชสักการะเวียนประทักษิณรอบพระธาตุ 3 รอบ และอัญเชิญดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน ธูปเงิน เทียนทองไปประดิษฐานหน้าพระธาตุ และกล่าวคำบูชาพระธาตุ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ขึ้นไปบนพระวิหารหลวง เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1888 มีพระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง) เป็นปูชนียวัตถุสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสูง 25 วา ฐานสี่เหลี่ยมยาวด้านละ 16 วา 1 ศอก 6 นิ้ว ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง พญาผายูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1888 ต่อมาระหว่าง พ.ศ.2101-2317 เชียงใหม่ตกอยู่ในอำนาจของพม่า วัดพระสิงห์ขณะนั้นมีสภาพเป็นวัดร้าง เสนาสนโบราณสถานอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม มาถึง พ.ศ. 2469 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และครูบาศรีวิชัย ได้นำประชาชนร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและเสริมสร้างพระธาตุเจดีย์ให้สูงใหญ่.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้