แม่แจ่มจัดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน ตั้งเป้าลด Hot Spot เหลือศูนย์

แม่แจ่มจัดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน ตั้งเป้าลด Hot Spot เหลือศูนย์

คนแม่แจ่ม”ผสานพลังปลุกความร่วมมือตระหนักรู้สู้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน จัดทำเสื้อวิ่งจำหน่ายรายได้เข้ากองทุนหมอกควันไฟป่า พร้อมจัดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน “Mae Chaem Run For All 2020” ตั้งเป้าลด Hot Spot เหลือศูนย์ ชวนคนในเมืองร่วมสมทบกองทุนซื้อเสื้อ “ใส่วิ่งในเมือง อุ่นถึงคนบนดอย”

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยว่า อำเภอแม่แจ่มได้จัดกิจกรรม วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน “Mae Chaem Run For All 2020” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มร่วมด้วยช่วยกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ที่ผ่านมาอำเภอแม่แจ่มตกเป็นจำเลยสังคมมาโดยตลอด เมื่อเกิดวิกฤติปัญหาหมอกควัน ไฟป่า เพราะพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลักและมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตที่ผ่านมายอมรับว่ามีการเผาใบและตอซังข้าวโพดเป็นจำนวนมาก มีการเผาลุกลามเข้าพื้นที่ป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่อำเภอแม่แจ่มก็ไม่ได้ยอมจำนน มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบแม่แจ่มโมเดล    ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาดีขึ้นเป็นลำดับ”นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ที่จริงแล้วในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ปัญหาของหมอกควัน ไฟป่าเลย หากดูจากจุดความร้อนหรือ Hot Spot จะพบว่าเมื่อปี 2558 อ.แม่แจ่มพบจุดความร้อน 384 จุด ปี 2559 ในสมัยนายทศพล  เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่มขณะนั้นซึ่งได้เริ่มโครงการแม่แจ่มโมเดลปีแรกสามารถลดจุดความร้อนเหลือเพียง 30 จุด ปี 2560 จำนวน 28 จุด ปี 2561 จำนวน 19 จุด ส่วนคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน       ปี 2559 เกิน 6 วัน ปี 2560 เกิน 3 วัน ปี 2561 เกิน 1 วัน

สำหรับต้นปีที่ 2562 เกิดวิกฤตการณ์เอลนินโญทำให้สภาพอากาศมีความแห้งแล้ง กระจายไปทั่ว ประกอบกับมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้เกิดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม ทับถม อ.แม่แจ่มจึงมีจุดความร้อนในพื้นที่มากขึ้นเพิ่มเป็น 110 จุด และคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 11 วัน  เมื่อไฟเกิดขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ เมื่อจะแก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ เมื่อเราไม่ต้องการให้มีคนเข้าไปจุดไฟในป่าก็ต้องทำให้เขาได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

“ต้นปีที่ผ่านมา คนแม่แจ่มเหน็ดเหนื่อยกันมากในการเข้าไปช่วยกันดับไฟ เราไม่ปฏิเสธว่ามีคนไม่กี่คนเข้าป่าและไปทำให้เกิดไฟขึ้น เพราะความเคยชินของชาวบ้านที่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์ และการเลี้ยงวัว ควายซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย การจุดไฟเผาก็เหมือนกับไปกระตุ้นดินเมื่อเจอฝนแรกหญ้าอ่อนจะขึ้นงอกงามเป็นอาหารให้วัว ควาย ด้วยเหตุนี้ทางอำเภอแม่แจ่ม ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหรือ พชอ.แม่แจ่ม จึงได้กำหนดปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนร่วมกัน”นายบุญลือ กล่าวและว่า

เรามีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งกองทุนหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่ประชาชน และดำเนินการอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการเห็นสมควร และได้กำหนดให้มีกิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020 “เป็นงานวิ่งที่ไม่มีเหรียญ แต่เป็นงานวิ่งที่เน้นความร่วมมือในพื้นที่ให้คนตระหนักในวงกว้างถึงผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันโดย จัดทำเสื้อวิ่งขึ้นมาจำหน่ายตัวละ 250 บาทซึ่งต้นทุนในการทำเสื้อตัวละ 150 บาทจะเหลือเงินเข้ากองทุนตัวละ 100 บาท เราตั้งเป้าจำหน่ายเสื้อ 5,000 ตัวเพื่อได้เงินเข้ากองทุน 5 แสนบาท กิจกรรมนี้คนในเมืองก็มีส่วนร่วมกับคนแม่แจ่มได้ เสื้อที่ซื้อใส่ในเมือง จะอุ่นไปถึงคนบนดอย

สำหรับกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอนั้น จะเริ่มวิ่งรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มกราคม 2563 โดยจะมีพิธีเปิดงานและวิ่งวันแรกคือวันที่ 7 ม.ค.63 โดยจะมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่,นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย,นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมีนักวิ่งจากการไฟฟ้าแม่เมาะและกลุ่มเซ็นทรัล มาร่วมวิ่งกับชาวแม่แจ่ม ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งจะมีเส้นทางวิ่ง 2 เส้นทาง

นายบุญลือ กล่าวต่อไปอีกว่า แม่แจ่มมีทั้งหมด 7ตำบล 104 หมู่บ้าน ในช่วงจัดกิจกรรมกิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020 “โดยเริ่มวิ่งรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มกราคม 2563 จะมีวิ่งใน42 หมู่บ้าน และอีก 62 หมู่บ้านก็จะไปจัดวิ่งขึ้นเอง ตอนนี้กระแสในพื้นที่ดีมาก เพราะเราแบ่งพื้นที่ 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน มีปลัดอำเภอลงพื้นที่ประสานเป็นซิงเกิ้ลคอมมานระดับตำบลไปคุยกับชาวบ้านเพื่อรับฟังความต้องการแล้วนำมาปรับแผนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่

“แม่แจ่มมีประชากรกว่า 6 หมื่นคน เราคาดว่าจะมีคนมาร่วมกิจกรรมนี้ 1 ใน 3 หรือประมาณ 2 หมื่นคน ตอนนี้จำหน่ายเสื้อในพื้นที่ได้แล้วเกือบ 3 พันตัว สิ่งที่เราคาดหวังจากกิจกรรมนี้คือ ทำให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าหมอกควัน เราตั้งเป้าที่จะลดจุดความร้อนหรือ Hot Spot ให้เป็นศูนย์ แม้จะเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะแม่แจ่มมีเนื้อที่ 1.7 ล้านไร่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ 95% อยู่ในเขตป่าสงวน 2% อยู่ในเขตอุทยาน ที่เหลือเป็นเขตที่มีโฉนดและสปก. แต่ 7 ตำบล 4 ชนเผ่าคือ คนพื้นเมือง กะเหรี่ยง ม้งและลัวะ เราจะมาช่วยกันเพื่อคุณภาพชีวิตของคนแม่แจ่ม เพื่อเชียงใหม่และเพื่อประเทศไทย”นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวชี้แจง

สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อเสื้อกิจกรรมได้ ในราคา 250 บาท ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม โทรศัพท์ 053-485111 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม โทรศัพท์ 053-485100 หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธกส.สาขาแม่แจ่ม ชื่อบัญชี กองทุนหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม เลขที่บัญชี 020168734105 โดยรายได้จากการจำหน่ายเสื้อกิจกรรมทุก 1 ตัว จะนำเงิน จำนวน 100 บาทจากราคาจำหน่ายเสื้อ เข้าสมทบกองทุนหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้