แบงก์ชาติเหนือชี้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปของภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี

แบงก์ชาติเหนือชี้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปของภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี

แบงก์ชาติเหนือเผยเศรษฐกิจไตรมาส 2ปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสแรก แต่ส่งออกผ่านด่านชายแดนลดลง สินเชื่อและเงินฝากชะลอ คาดแนวโน้มไตรมาสถัดไปยังไม่ชัดเจน แม้อุปสงค์ภายในและต่างประเทศยังดีแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยง

นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงถึงเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 2560 ว่า ไตรมาส 2 เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ผลผลิตพืชหลักเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ปริมาณผลผลิตเกษตรสูงกว่าที่คาดหมายมากแต่ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังโน้มต่ำลง

ผลผลิตอุตสาหกรรมสูงดีขึ้นสอดคล้องกับภาวะส่งออก โดยเฉพาะหมวดชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่อง ภาคการท่องเที่ยวยังไปได้ดี โดยเฉพาะจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังเพิ่มต่อเนื่องและตลาดประชุมสัมมนาเร่งตัวขึ้น สอดรับกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ขณะที่อัตราการเข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ส่วนการบริโภคภาคเอกชนยังไม่เข้มแข็งแม้เพิ่มในหมวดสินค้าคงทนเช่นยอดจดทะเบียนรถยนต์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโปรโมชั่นและการระบายรถเดิม ส่วนการลงทุนเอกชนแม้ปรับดีขึ้นแต่ทิศทางยังไม่ชัดเจน โดยมีการนำเข้าเครื่องจักรมากขึ้น

ในส่วนของยอดโอนอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา เนื่องจากขาดแรงส่งจากนักลงทุน จำนวนที่อยู่อาศียที่ได้รับอนุมัติสินเชี่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือลดลง บทบาทภาครัฐจากการใช้จ่ายงบลงทุนแผ่วลงกว่าที่คาด ซึ่งแต่เดิมคาดว่างบต่างๆ จะมีการเบิกจ่ายมากแต่ไตรมาส 2 พบว่ายอดปีต่อปีลดลงร้อยละ 25 ขณะที่งบกลุ่มจังหวัดที่มี 15,000 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายจริงได้แค่ร้อยละ 8.8 ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในช่วงจัดซื้อจัดจ้าง

ทางด้านการส่งออกภาพรวมหดตัวร้อยละ 1 โดยเฉพาะการส่งออกผ่านด้านศุลกากรสนามบินNon-border ยังขยายตัวดี ขณะที่การส่งออกชายแดนหดตัวลดลงถึงร้อยละ 8 ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก โดยการส่งออกไปเมียนมาลดลงร้อยละ 8.5 โดยเฉพาะสินค้าประเภทน้ำตาลและอุปกรณ์มือถือ ส่วนการส่งออกไปสปป.ลาวลดลงร้อยละ 23 โดยเฉพาะอาหารที่ส่งไปทางแม่น้ำโขงซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพเข้มงวดขึ้นทำให้การส่งออกประเภทเนื้อสัตว์ลดลงไป แต่การส่งออกไปจีนตอนใต้ยังดีอยู่

ผอ.อาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า สำหรับเงินฝากยังชะลอตัว สินเชื่อยังมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างในกลุ่มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจการเงินและภาคเกษตร สำหรับหนี้ครัวเรือนเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างจัดเก็บข้อมูลแต่หากพิจารณาจากสินเชื่อในสถาบันการเงินภาคเหนือพบว่ายังทรงตัวจากไตรมาสก่อน

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสถัดไปยังมีปัจจัยหลายตัวที่บ่งบอก ทั้งอุปสงค์ต่างประเทศเช่นเศรษฐกิจโลกซึ่งยังไม่แน่ใจว่าการส่งออกที่ว่าไปได้ดีจะยังคงดีต่อเนื่องหรือไม่ทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์และรถยนต์ ด้านการท่องเที่ยวถ้าดูแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนก็น่าจะยังดีต่อเนื่องประกอบกับไตรมาส 4 ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นก็น่าจะดีขึ้น ส่วนอุปสงค์ในประเทศทั้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบกับที่แบงก์ชาติจะปรับตัวเลข GDP เป็น 3.3-3.4 ก็คาดว่าแนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนจะดีขึ้นตาม ส่วนการลงทุนก็คงจะไปอย่างช้าๆ เพราะภาคเหนือยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐไม่ว่ารถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูง.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้