แนะอย่าพลาดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย”ชมของดี 16 จังหวัดภาคเหนือ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมและการแสดง

แนะอย่าพลาดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย”ชมของดี 16 จังหวัดภาคเหนือ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมและการแสดง

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่นชมทุกฝ่ายร่วมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ‘วิถีถิ่น วิถีไทย’ เผยนอกจากเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น  ยังเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็ก    และเยาวชน  รวมทั้งส่งเสริมรายได้  แนะอย่าพลาดชมของดีจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมล้านนา และการแสดงจากชาติพันธุ์ในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดงานภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่  อนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟูองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาของชุมชน  เสริมสร้างอัตลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีของท้องถิ่น  อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  กำหนดจัดระหว่างวันที่  10-14  มิถุนายน  2560  ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานมีการนำเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น 16 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย   นิทรรศการน้อมรำลึกถึง  พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และปักใบช่อเจดีย์ทรายทำดีเพื่อพ่อ  กิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกอบรมอาชีพทางวัฒนธรรมระยะสั้น จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 16  จังหวัดภาคเหนือ  อาทิเช่น  การย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยครามจังหวัดแพร่ / การสานปลาตะเพียนสุโขทัย /

การวาดภาพเพนท์สีบนร่มบ่อสร้าง /การเขียนตัวอักษร์ล้านนา/การทำโคมล้านนา / ตัดช่อตัดตุง  การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT  (Cultural Product of Thailand) ของดีบ้านฉัน การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑๖จังหวัด   อาทิเช่น   ผ้าทอมือไทลื้อจังหวัดน่าน    เงินโบราณสุโขทัย    ผ้าซิ่นตีนจกบ้านหาดเสี้ยว  เครื่องประดับซากังราว การจำหน่ายสินค้า ธงฟ้าและสินค้า TOP    ชมวิถีวัฒนธรรมจากนครชุมสู่นครพิงค์  กาดหมั้วคนเมือง ตลาดย้อนยุคนครชุม  จังหวัดกำแพงเพชรการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  16 จังหวัดภาคเหนือ  อาทิเช่น   มวยคาดเชือก  จังหวัดตาก/กะเหรี่ยงกระทบไม้  จังหวัดแม่ฮ่องสอน/รำแคนอิ่นกอนไทดำ จังหวัดพิจิตร / การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ของภาคเหนือ / การขับซอล้านนาจากศิลปินพื้นบ้าน   โดยได้จัดเวทีการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีก 2 จุด ณ ข่วงประตูท่าแพ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  อำเภอเมืองเชียงใหม่

ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม  วิถีถิ่น  วิถีไทย เพราะเป็นการผนึกกำลังอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่มีความโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น  สิ่งเหล่านี้  ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ภูมิปัญญาชาวบ้าน   แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็ก    และเยาวชน  รวมทั้งส่งเสริมรายได้  ให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน  ตามนโยบายของรัฐบาล  และกิจกรรมที่จัดขึ้น  ยังเป็นส่วนหนึ่งของสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็น“อัครศิลปิน”ที่ได้ทรงทำนุบำรุง งานศิลปวัฒนธรรมตลอดมา  ถือเป็นการเทิดพระเกียรติ  และแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านในฐานะพสกนิกรชาวไทยอีกด้วย.

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้