เร่งคัดกรองคนจีนตามที่พัก ขณะที่คนเชียงใหม่ตื่นตัวใส่หน้ากากป้องกัน

เร่งคัดกรองคนจีนตามที่พัก ขณะที่คนเชียงใหม่ตื่นตัวใส่หน้ากากป้องกัน

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เผยคนเชียงใหม่ตื่นตัวหน้ากากอนามัยเริ่มขาด ออกตรวจร้านค้าหวั่นฉวยโอกาส ขณะที่สสจ.เชียงใหม่ประชุมผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวเร่งคัดกรอง


วันที่ 31 มกราคม 2563 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย (ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5) เพื่อป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอาเปรียบผู้บริโภค ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน และยังไม่พบการกักตุนสินค้า


ภาวะการค้าโดยทั่วไป ราคาสินค้ายังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับปริมาณสินค้าในช่วงสัปดาห์นี้ (27 – 31 ม.ค. 63) สินค้ามีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค สินค้าเริ่มขาดตลาดเกือบทุกรายการ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนตื่นตัวกับข่าวเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดหนักในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ทำให้หน้ากากอนามัย แบบ N95 และชนิดอื่นๆ มียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่จะเหมาซื้อเป็นกล่องใหญ่เพื่อส่งไปยังประเทศจีน ส่วนผู้บริโภคชาวไทยเริ่มตื่นตัว และมีความต้องการซื้อหน้ากากอนามัยมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบัน (31 ม.ค.63) ร้านค้าส่งรายใหญ่ (ยี่ปั๊ว)/ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่มีสินค้าในสต็อกเพียงเล็กน้อยหรือบางรายไม่มีสินค้าในสต็อก และต้องใช้เวลาในการสั่งนานขึ้น 1 – 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สำหรับปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อของร้านค้าส่งและค้าปลีกส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลงประมาณร้อยละ 70 – 80 จึงทำให้ผู้ประกอบการบางรายจำกัดปริมาณการซื้อของผู้บริโภค โดยจำหน่ายส่งจำกัดไม่เกินรายละ 10 กล่อง (กล่องละ 50 ชิ้น) จำหน่ายปลีกไม่เกินรายละ 10 ชิ้น เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง
ราคาจำหน่ายปลีกหน้ากากอนามัย (ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) ขณะนี้ (31 มกราคม 2563) มีราคาตั้งแต่ชิ้นละ 25 – 200 บาท ขึ้นกับชนิด คุณภาพ และยี่ห้อ หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา (ไม่กันฝุ่น) ราคาชิ้นละ 3 – 5 บาท


ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 31 ม.ค. 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่ม สธ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับวัด สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และสมาคมมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ข้อพึงระวังให้กับเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ สถานที่ท่องเที่ยว วัด ห้างสรรพสินค้า บริษัททัวร์ และสมาคมมัคคุเทศ โดยขอให้บุคคลากรของเครือข่ายที่สงสัยจะได้รับเชื้อโคโรนาเข้ารับการตรวจ หากพบหรือสงสัยว่ามีความเสี่ยง และอาการที่พึงระวัง ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศจีน ได้แก่ 1) อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2) มีภาวะระบบทางเดินหายใจ คือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ


นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมโรงพยาบาลสำหรับรองรับผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย จำนวน3 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซด์กรมควบคุมโรค หรือสายด่วน 1422

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้