เปิดตัวรถ RTC bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว

เปิดตัวรถ RTC bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว

- in Exclusive, รอบรั้วทั่วเหนือ

เปิดตัวรถ RTC bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลาธรรม ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคมและนายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ได้ร่วมกันเปิดตัวรถ RTC bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มแนวคิดดังกล่าวซึ่งทางบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ที่เป็นผู้ดำเนินการ RTC Chiang Mai Smart  Bus และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ได้นำรถ RTC Bus มาติดลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ภายใต้โครงการ “หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา” (Lanna Tourism Enclave)

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ ก็เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวภาคประชารัฐ และประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่รับทราบถึง การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ผ่านลวดลายแหล่งมรดกที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง หอคำหลวง และประตูท่าแพ ซึ่งถูกบรรจุให้เป็นแหล่งมรดกที่แสดงออกถึงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของเชียงใหม่ตามเกณฑ์การเป็นแหล่งมรดกโลกของ UNESCO รวมไปถึงลวดลาย ‘น้องฟาน’ มาสคอตเพื่อการรณรงค์สนับสนุนโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก

สำหรับ รถ RTC Bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” นั้น ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาแล้ว โดยจะวิ่งให้บริการในเส้นทางสาย R3 สีเหลือง(วนขวา) และ สีแดง(วนซ้าย) จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ ทั้งย่านเมืองเก่าตลาด วโรส ท่าแพ นิมมานเหมินท์ และสนามบินเชียงใหม่ หากผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRD สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-942568 Facebook: CTRD.CMU Website: www.sri.cmu.ac.tg/~ctrd/.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้