เปิดตัวชมรมปลดหนี้ภาคเหนือ ผนึกกำลังเครือข่ายให้ความรู้กับสมาชิก เผยคนส่วนใหญ่เป็นหนี้จากบัตรเครดิตเหตุใช้จ่ายเกินตัว

เปิดตัวชมรมปลดหนี้ภาคเหนือ ผนึกกำลังเครือข่ายให้ความรู้กับสมาชิก เผยคนส่วนใหญ่เป็นหนี้จากบัตรเครดิตเหตุใช้จ่ายเกินตัว

เปิดตัวชมรมปลดหนี้ภาคเหนือ ผนึกกำลังเครือข่ายให้ความรู้กับสมาชิก เผยคนส่วนใหญ่เป็นหนี้จากบัตรเครดิตเหตุใช้จ่ายเกินตัว พกบัตรเครดิตหลายใบทำให้ขาดสภาพคล่อง

ที่โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์เชียงใหม่ ชมรมปลดหนี้ได้จัดสัมมนา “ปาหมู่เฮาหมดหนี้”ขึ้น นายสุรเดช คำปัน ประธานชมรมปลดหนี้ภาคเหนือ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากคนที่มีหัวใจเดียวกัน แต่มีใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้สามารถปลดหนี้ได้ โดยวิทยากรที่มาพูดในครั้งนี้ล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น นางสุดารัตน์ คล่องขยัน อดีตผู้อำนวยการปรับโครงสร้างหนี้ มีอดีตเลขานุการรัฐมนตรีคลัง และตนซึ่งก็เคยเป็นผู้ที่เคยซื้อทรัพย์บังคับคดี และได้พบเจอคนที่ถูกบังคับคดีแล้วรู้สึกเห็นใจอย่างมาก ทุกคนที่กล่าวมาจึงอยากใช้ประสบการณ์ของตนเองมาช่วยเหลือให้พ้นสภาพนี้

กิจกรรมที่เราทำคือจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านการเงิน ให้คำแนะนำในเรื่องของกระบวนการปลดหนี้ ซึ่งจากที่พูดคุยกันทราบว่าทางภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่มีหนี้จากบัตรเครดิตมากที่สุด เพราะสินค้าฟุ่มเฟือยในเชียงใหม่ขายดีที่สุด อะไรที่เวอร์เชียงใหม่ขายดีที่สุด และยังพบว่าคนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่คือคนที่มีงานทำ มีบัตรเครดิตซึ่งน่าจะเกิน 50% ส่วนใหญ่ใช้เงินเกินตัวโดยรูดบัตร มีบัตรหลายใบ

“กิจกรรมนี้เพิ่งจัดที่ภาคเหนือเป็นครั้งแรก เราก็คาดหวังว่าจะช่วยทำให้คนที่เป็นหนี้ได้มีช่องทาง มีทางออก มีวินัย อย่างน้อยเงินเดือน 30% ของเค้าก็ควรจะกันไว้ใช้หนี้แต่จะใช้หนี้แบบไหนเราจะให้คำปรึกษารายตัว และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง”นายสุรเดช กล่าว

ทางด้านนายธงชัย โชคถนอมทรัพย์ ประธานชมรมปลดหนี้กรุงเทพฯ กล่าวว่า ชมรมฯก่อตั้งขึ้นมามีเป้าหมายคือต้องการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางการเงิน แต่คนเราจะช่วยต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติเบี้ยวหนี้ ตอนนี้สมาชิกเรามีกว่า 200 คนและส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือกลุ่มที่ทำธุรกิจและไม่มีสภาพคล่อง ก็จะสอนว่าเวลาเป็นหนี้เพราะการใช้จ่ายเกินตัว ดังนั้นเราจะมีคำแนะนำให้ โดยเฉพาะการช่วยทำให้หนี้สินในธนาคารที่มีอยู่ลดลง และตอนนี้เราก็กำลังจะตั้งกองทุนช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้ด้วย ชมรมฯของเราถือเป็นชมรมจิตอาสาที่ต้องการปลดหนี้ ปลดทุกข์ให้คนอื่น.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้