เชียงใหม่แถลงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง เผยวอล์คอินฉีดวัคซีนถึง15 พ.ย.

เชียงใหม่แถลงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง เผยวอล์คอินฉีดวัคซีนถึง15 พ.ย.

จังหวัดเชียงใหม่ ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากเมื่อวาน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงหลักของการติดเชื้อโควิด-19 ในระยะนี้ มาจาก “การสัมผัสในครอบครัว” พร้อมเชิญชวนประชาชน Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดระดับอำเภอ และศูนย์ฉีดเฉพาะกิจในเขตอำเภอเมือง ถึง 15 พฤศจิกายน นี้

วันนี้ (13 พ.ย. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 357 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 10 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 81 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานเชียงรายฟู้ด ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง 36 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ ร้านวีระพานิช 9 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย 4 ราย, บริษัทเชียงใหม่ริมดอย หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 3 ราย, หอพักลุงตุ๋ย ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย 3 ราย, บ้านแม่ตูบ หมู่ 4 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-2 ราย

ส่วนการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสนั้น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 40 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์กลุ่มตลาด คือตลาดเมืองใหม่ 26 ราย, ตลาดวโรรส และตลาดสันป่าข่อย พบเพิ่มแห่งละ 2 ราย, ตลาดประตูก้อม และตลาดสามแยก อำเภอสันทราย พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย, บริษัทนิ่มซี่เส็ง 3 ราย, ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า 2 ราย, โรงพยาบาลลานนา 2 ราย นอกนั้นพบคลัสเตอร์ละ 1 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า อีก 119 ราย กระจายในหลายอำเภอ ซึ่งทางอำเภอได้ดำเนินการติดตามการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ ให้กักตัวอย่างเคร่งครัดแล้ว ส่วนการระบาดในครอบครัว วันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย ส่วนใหญ่พบครอบครัวละ 1-3 ราย

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในระยะนี้ พบว่าการสัมผัสในครอบครัว ยังคงมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการสัมผัสในชุมชน สถานที่ทำงาน ยังทรงตัวแต่ก็มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การสัมผัสจากพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัดลดต่ำลงมาก

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ปูพรมตรวจ ATK ใน 15 ชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในห้วง 2 วันที่ผ่านมานั้น พบว่าอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 10-20 อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการค้นหาในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป และขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนเสี่ยงทั้งหมด เข้ารับการตรวจหาเชื้อกันให้ครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะชุมชนที่มีพี่น้องแรงงานต่างด้าว ซึ่งหากผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะได้รับวัคซีนทันที

ด้านการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,295,142 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.89 ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถ Walk in เข้าไปวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดระดับอำเภอ และศูนย์ฉีดเฉพาะกิจในเขตอำเภอเมือง ทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ โดยวัคซีนเข็มที่ 1 จะเป็นชนิด AstraZeneca และเข็มที่ 2 ชนิด Pfizer ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ หรือเข็ม 2 ชนิด AstraZeneca (ในกรณีจำเป็น)

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้