เชียงใหม่เร่งหารือรับมือผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดหวังใช้กลไกประชารัฐแก้ปัญหาราคาตก

เชียงใหม่เร่งหารือรับมือผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดหวังใช้กลไกประชารัฐแก้ปัญหาราคาตก

เชียงใหม่ หารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และกลุ่มลำไย เพื่อกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรออกสู่ตลาดและถึงผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทประชารัฐสามัคคีได้ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และกลุ่มผู้ปลูกลำไย เพื่อกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรออกสู่ตลาดและถึงผู้บริโภค

ทั้งนี้จากข้อมูลภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2560 มีแหล่งผลิตลำไย ทั้งสิ้น 312,985 ไร่ (254,219 ตัน) แบ่งเป็นลำไยในฤดู มีพื้นที่ยืนต้น 221,226 ไร่ พื้นที่ให้ผล 205,684 ไร่ และได้ผลผลิต 134,106 ตัน เฉลี่ย 652 กิโลกรัมต่อไร่ และลำไยนอกฤดู มีพื้นที่ยืนต้น 91,759 ไร่ พื้นที่ให้ผล 91,759 ไร่ มีผลผลิต 120,113 ตัน เฉลี่ย 1,309 กิโลกรัมต่อไร่ และในด้านแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560 ช่วงวันที่ 20 ก.ค. – 20 ส.ค. 2560 คาดการณ์ปริมาณผลผลิต ปริมาณรวม 61,701 ตัน โดยแบ่งเป็นแปรรูป ปริมาณ 37,020 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60 และการบริโภคสด ปริมาณ 24,681 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งจะส่งออกระหว่างตลาดในประเทศ ปริมาณ 7,404 ตัน และส่งออกตลาดต่างประเทศ ปริมาณ 17,277 ตัน

ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน และตาก ส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบในฤดู ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี ผลผลิตลำไยนอกจากจะจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกในลักษณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งลำไยสด ลำไยอบแห้ง ลำไยแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ลำไย ขณะที่ตลาดส่งออกลำไยสดที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนาม แคนาดา มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ส่วนลำไยอบแห้งมีตลาดใหญ่ที่สุด คือ ฮ่องกง และจีน

ในการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาประมาณการผลผลิตลำไยในปี 2560 รวมทั้ง หาแนวทางการบริหารจัดการลำไย ของจังหวัดเชียงใหม่ และวางแผนด้านการตลาดลำไย ปีการผลิตที่จะมาถึงนี้ด้วย

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้