เชียงใหม่ตายสะสมสงกรานต์ 10 รายยมบาลคืนชีพจรให้ 2 คน ลุ้นวันสุดท้ายเก็บสถิติคุมเข้มทุกด้าน

เชียงใหม่ตายสะสมสงกรานต์ 10 รายยมบาลคืนชีพจรให้ 2 คน ลุ้นวันสุดท้ายเก็บสถิติคุมเข้มทุกด้าน

เชียงใหม่เน้นคุมมาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นวันสุดท้ายเทศกาลสงกรานต์ พร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไม่ให้ตกค้าง ขณะที่ยอดสะสมตาย 10 เจ็บ 160 ราย ด้านปภ.เขต 10 รายงานผลพบแม่ฮ่องสอนไร้คนตาย เชียงใหม่ยอดตายลดลงจากตอนแรก 2 รายเหตุชีพจรฟื้นคืนชีพ

ที่ศูนย์ปฏิบัติการป่องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 16 เม.ย.60 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ(admit) 15 คน เป็น ชาย 11 คนและหญิง 4 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดการเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม 6 วัน 153 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสม 160 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 10 ราย

ทั้งนี้ประชุมรับทราบข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่และผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ให้ปรับแผนย้ายจุดตรวจ จุดบริการ จุดอำนวยความสะดวก ทั้งถนนสายหลักและสายรอง เน้นเรียกตรวจและพูดคุยสอบถาม แนะนำ ตักเตือน ดูสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การบรรทุกเกินจำนวน การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย การเพิ่มช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งให้ขนส่งจังหวัดจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับการใช้บริการ ไม่ให้มีผู้ตกค้าง ดูแลความสะดวกและความปลอดภัย ตรวจสภาพพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถทั้งการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด สภาพความพร้อมและมารยาทในการขับขี่ด้วย

ทางด้านนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตเชียงใหม่ มีผู้โดยสารเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เสริมรถ 30 จากเชียงใหม่เข้ากทม. จากเที่ยวปกติ 105 เที่ยว เพิ่มอีก 24 คัน นอกจากนี้ยังเสริมรถเส้นทางสายเชียงใหม่ -ปาย จำนวน 9 คัน และสายเชียงใหม่ – เชียงราย อีก 3 คัน ทำให้สามารถส่งผู้โดยสารกลับโดยไม่มีตกค้าง และในวันนี้ก็จะบริหารจัดการส่งผู้โดยสารไม่ให้ตกค้างได้เช่นเดิม

อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการวันนี้ ได้เน้นย้ำถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับขี่เมาสุรา ขับรถเร็ว ซึ่งยังพบว่าเป็นคนในพื้นที่ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุในช่วงกลางวันถึงค่ำ ต้องเพิ่มมาตรการดูแลให้เข้มข้นขึ้น เช่นเดียวกับการจัดรถโดยสารให้เพียงพอกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่

ทางด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 วันที่ 6 ระหว่างวันที่11-16 เม.ย.60 ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ปรากฏมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน ที่จังหวัดลำพูน แต่ปรับลดข้อมูลผู้เสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่ 2 คนเนื่องจากชีพจรกลับมา

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตรวม 10 คน มีอุบัติเหตุ 153 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 160 คน จังหวัดลำพูน เสียชีวิตรวม 3 คน มีอุบัติเหตุ 57 ครั้งและมีผู้ได้รับเจ็บ 62 คน จังหวัดลำปาง มีผู้เสียชีวิตรวม 3 คน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 67 ครั้ง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 76 คน จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 คน สรุป 4 จังหวัด เสียชีวิต 16 คน/อุบัติเหตุ 292 ครั้ง/เจ็บ 313 คน(เสียชีวิตส่วนใหญ่จากมอเตอร์ไซด์ เมา ขับรถเร็วไม่สวมหมวกนิรภัย และเป็นคนในพื้นที่).

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้